fot. twitter.com/KancelariaSejmu

Mikroprzedsiębiorcy nie muszą już składać wniosków o umorzenie pożyczki

Mikroprzedsiębiorcy nie muszą już składać wniosków o umorzenie pożyczki do 5 tys. złotych. Takie rozwiązanie zapisano w podpisanej przez prezydenta Tarczy Antykryzysowej 4.0. Warunkiem umorzenia pożyczki jest prowadzenie działalności gospodarczej przez trzy miesiące od dnia jej udzielenia.

Prezydent Andrzej Duda podpisał w tym tygodniu tzw. Tarcze antykryzysowa 4.0, która przewiduje m.in. dopłaty do kredytów dla firm znajdujących się w trudnej sytuacji z powodu pandemii. Reguluje też możliwość skorzystania z wakacji kredytowych, a także wydłuża do 28 czerwca br. okres, w którym przysługuje zasiłek opiekuńczy.

W nowelizacji ustawy mającej zapobiegać skutkom Covid­-19 znalazły się także zapisy dotyczące mikroprzedsiębiorców, którzy otrzymali niskooprocentowane pożyczki do 5 tys. złotych. Do ustawy wprowadzono przepis, zgodnie z którym pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, ze mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarcza przez okres trzech miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Ponadto w ustawie zapisano, że środki pochodzące z pożyczki nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej.

„Środki te, w razie ich przekazania na rachunek płatniczy, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego” – brzmi przepis.

Z pożyczki może skorzystać mikroprzedsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 roku.

Aby uzyskać pożyczkę należy złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy (PUP) właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej po ogłoszeniu naboru przez dyrektora PUP. Wniosek można także złożyć za pomocą formularza elektronicznego na portalu praca.gov.pl lub w postaci papierowej.

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/panelOgolny

Środki zostaną przelane jednorazowo (cala kwota od razu) na podany numer konta, w ciągu dwóch dni roboczych, po zaakceptowaniu wniosku przez urząd pracy.

Wsparcie ma na celu pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Pożyczka może zostać przeznaczona np. na opłacenie podatków, składek, kosztów wynajmu lokalu.

W połowie miesiąca MRPiPS informowało, że przyznano już ponad 1,4 mln pożyczek w łącznej wysokości ponad 7 mld złotych.

PAP

drukuj