Międzynarodowy Kongres o Rodzinie „Ewangelia Małżeństwa i Rodziny”

Ojciec Święty Franciszek, mając na względzie zbliżające się w październiku 2015 r. XIV Zgromadzenie Zwyczajne Ogólne Synodu Biskupów, zaprosił Kościoły partykularne wraz z instytucjami akademickimi i stowarzyszeniami świeckimi do rozległej konsultacji na temat rodziny.

Jesteśmy świadkami, jak Papież nieustannie prosi nas o modlitwę, refleksję i braterską dyskusję w celu owocnego Zgromadzenia Synodu Biskupów. Apeluje on – idąc śladami swoich poprzedników, a szczególnie Papieża Rodziny św. Jana Pawła II – o przywrócenie należnej czci małżeństwu i rodzinie i ich piękna zgodnego z zamysłem Boga Stwórcy.
Wychodząc naprzeciw wołaniu Ojca Świętego Franciszka Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zaprasza na Międzynarodowy Kongres o Rodzinie pt. Ewangelia Małżeństwa i Rodziny w dniach 29 i 30 maja. Kongres odbywać się będzie pod patronatem i z udziałem JE Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego i Przewodniczącego KEP, przy współpracy z pasterzami i wybitnymi teologami Kościoła w Polsce. Gościem szczególnym Kongresu będzie JEm. Ks. Kard. Gerhard L. Müller, Prefekt Kongregacji Doktryny Wiary.

Otwarcia Kongresu dnia 29 maja o godz. 17 dokona JE ks. bp Andrzej Suski, Ordynariusz diecezji toruńskiej, i o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, Rektor-Założyciel Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Pierwszy referat pt. Nadzieja rodziny dla Kościoła, nadzieja Kościoła dla rodziny, wygłosi JEm. ks. kard. Gerhard Műller, Prefekt Kongregacji Doktryny Wiary.

Referaty przedstawią zaproszeni goście zagraniczni:

– dr In Hye Colomba Kim z Korei Południowej;
– ks. prof. Juan José Pérez Soba z Hiszpanii, profesor Papieskiego Instytutu Jana Pawła II do Studiów nad Małżeństwem i Rodziną przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim;
– prof. Augusto Sarmiento z Hiszpanii, z Uniwersytetu w Nawarze, Redaktor Enchiridion Familiae;
– prof. Mounir Farag z Egiptu, Dyrektor Instytutu Świętego Józefa w Egipcie, Członek Papieskiej Akademii Życia, z małżonką Moną Mishriky Abdelmalek;
– o. prof. Basunga Nestor CSsR z Demokratycznej Republiki Konga, prof. Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie;
– ks. prof. Bohdan Tymchyshyn z Ukrainy, prof. Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie, Przewodniczący Komisji Rodziny Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego;

Nadto wysłuchamy referatów wybitnych polskich teologów i znawców z zakresu małżeństwa i rodziny:

– ks. bp. Stanisława Stefanka, Członka prezydium Papieskiej Rady Rodziny;
– ks. prof. Pawła Bortkiewicza TChr;
– ks. prof. Pawła Góralczyka SAC;
– o. prof. Kazimierza Lubowickiego OMI.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: recepcja@hotel-akademicki.pl; tel. 56 650 40 00.

kongres-plakat

WSKSiM

drukuj