WSKSiM: Warsztaty terenowe w Tucznie

W Tucznie trwają zajęcia terenowe w ramach studiów podyplomowych „Polityka ochrony Środowiska – ekologia i zarządzanie”, które prowadzi Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Zajęcia terenowe to bardzo ważnym element studiów – podkreśla prof. dr hab. Kazimierz Tobolski.

– Nie wszystkiego można się dowiedzieć z książek. Trzeba być w terenie.  Trzeba to zobaczyć. Trzeba tego dotknąć – wskazuje prof. dr hab. Kazimierz Tobolski, WSKSiM.

Słuchacze studiów podyplomowych w Tucznie uczą się rozpoznawania dziko żyjących gatunków oraz siedlisk ich występowania.

– Celem naszym warsztatów jest zapoznanie się z ptakami, które są charakterystyczne dla odpowiednich zgrupowań ptaków, związanych z odpowiednimi siedliskami – mówi Leszek Stankiewicz, prowadzący warsztaty terenowe.

Studenci poznają na warsztatach także zasady funkcjonowania poszczególnych siedlisk przyrodniczych i ich powiązań w układzie krajobrazowym w kontekście programu Natura 2000.

– Zajęcia są bardzo interesujące, zwłaszcza dla takiej osoby jak ja –pracującej w środowisku wielkomiejskim. Ja nawet nie miałem świadomości, że tyle gatunków ptaków żyje w Polsce, a w szczególności w tym rejonie, w którym teraz przebywamy, czyli w Tucznie – zaznacza Sławomir Kmiecik, uczestnik warsztatów.

Zajęcia rozpoczynają się bardzo wczesnym rankiem, ale jak podkreślają studenci warto wstawać tak wcześnie.

Głównym celem studiów podyplomowych „Polityka ochrony Środowiska – ekologia i zarządzanie” jest przygotowanie ich słuchaczy do praktycznego wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju, będącej podstawą strategii gospodarczej Unii Europejskiej.

Galeria
fot. Paweł Pasionek

TV Trwam News/RIRM

drukuj