Sukces w dziedzinie nauk ekonomicznych

Kierownik Zakładu Polityki Ekonomicznej WSKSiM  dr Dorota Żuchowska wśród laureatów Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP na najlepszą pracę doktorską.

W piątek (14.12.2012) w Łodzi odbyła się gala wręczenia nagród w III edycji konkursu o Nagrodę Prezesa NBP na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych, organizowana przez Narodowy Bank Polski. Celem konkursu, organizowanego co dwa lata, jest rozwijanie polskiej myśli ekonomicznej poprzez zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką makroekonomii i finansów, w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych. Na konkurs napłynęło 36 prac doktorskich i 8 habilitacyjnych z ośrodków akademickich w całej Polsce. Były one wnikliwie oceniane przez Kapitułę Konkursu złożoną z ośmiu uznanych specjalistów w dziedzinie ekonomii. W kategorii prac doktorskich wręczono jedną nagrodę główną i trzy wyróżnienia. Dysertacja dr Doroty Żuchowskiej – kierownika Zakładu Polityki Ekonomicznej WSKSiM na temat „Polityka kursu walutowego a inflacja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w okresie transformacji”, przygotowana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Barbary Polszakiewicz na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, otrzymała wyróżnienie. Gratulujemy!

RIRM

drukuj