fot. twitter.com

MF: Marcin Obroniecki prezesem Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Minister finansów Tadeusz Kościński powołał Marcina Obronieckiego na prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego; nowy szef PANA zacznie pełnić obowiązki od 10 marca 2020 r. – poinformował w poniedziałek resort finansów.

PANA sprawuje m.in. nadzór nad przeprowadzaniem badań sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów.

„Przed Marcinem Obronieckim stoi wyzwanie w postaci zainicjowania nadzoru w nowej, bardziej efektywnej formie. Liczymy, że efektem działań PANA będzie zagwarantowanie bezpieczeństwa inwestorom i wysokiej jakości badań sprawozdań finansowych” – zaznaczył szef resortu finansów Tadeusz Kościński.

Marcin Obroniecki, jak poinformowano, jest absolwentem Wydziału Finansów i Strategii w Instytucie Nauk Politycznych (Sciences Po) w Paryżu oraz Finansów i Rachunkowości w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej. Jest też doktorantem w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku Ekonomia.

W latach 2016-2020 pracował w Ministerstwie Finansów jako wicedyrektor departamentu rozwoju rynku finansowego – poinformowano. Od września 2018 r. do kwietnia 2019 r. był przedstawicielem ministra finansów w Komisji Nadzoru Finansowego.

„Przed pracą w administracji zdobywał doświadczenie w sektorze finansowym oraz współtworzył start-up w branży energetycznej” – napisano.

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) od 1 stycznia 2020 r. pełni rolę organu nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi. Jako następca prawny Komisji Nadzoru Audytowego (KNA), Agencja przejęła sprawy będące we właściwości KNA – wynika z informacji MF.

Do głównych zadań PANA, jak zaznaczono, należy przeprowadzanie kontroli planowych, doraźnych i tematycznych, dochodzeń dyscyplinarnych i postępowań administracyjnych w zakresie badań ustawowych, usług atestacyjnych innych niż badania ustawowe oraz usług pokrewnych objętych standardami wykonywania zawodu. Agencja przejęła od samorządu zawodowego biegłych rewidentów prowadzenie listy firm audytorskich.

„Naszym celem jako Agencji jest znaczące podniesienie efektywności nadzoru nad działalnością firm audytorskich i biegłych rewidentów, tak, aby biegli rewidenci w coraz większym stopniu byli rzecznikami bezpieczeństwa inwestorów i stabilności obrotu gospodarczego w Polsce” – podkreślił Marcin Obroniecki.

PAP

drukuj