fot. PAP/Marcin Bielecki

Małopolskie: Ponad 125 mln zł z budżetu państwa na odbudowę po klęskach żywiołowych

Ponad 125 mln zł z rezerwy celowej budżetu państwa otrzymały w tym roku małopolskie samorządy na usuwanie zniszczeń w infrastrukturze komunalnej spowodowanych klęskami żywiołowymi. W piątek promesy na ten cel zostały wręczone kolejnym samorządom.

Lipcową transzę promes przyznanych przez resort spraw wewnętrznych i administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej z lat 2009-2017 przekazał w piątek wojewoda małopolski Piotr Ćwik oraz wicewojewoda Józef Gawron. Otrzymały je samorządy z Sądecczyzny i ziemi tarnowskiej. Łącznie promesy opiewają na 48,53 mln zł. Dzięki tym środkom będzie można zrealizować 174 zadania.

Jak dodał Piotr Ćwik, kolejna transza pozwoli usunąć szkody z lat 2009-2017 – a więc szkody, które już bardzo długo czekały na naprawę.

„I właśnie to pokazuje, że te promesy, które dziś przekazuję, okazują się swego rodzaju kołami ratunkowymi dla samorządów w takich trudnych sytuacjach, jak walka ze skutkami gwałtownych wezbrań wód” – ocenił wojewoda.

Łącznie w 2018 r. środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi zostały przekazane 97 jednostkom samorządu terytorialnego województwa małopolskiego. Otrzymały one w sumie ponad 125 mln zł na dofinansowanie 343 zadań.

Z tego 82 gminy otrzymały łącznie ponad 86 mln zł na dofinansowanie 293 zadań, 14 powiatów dostało prawie 39 mln na 49 zadań, a samorząd województwa małopolskiego otrzymał promesę w wysokości 80 tys. zł na jedno zadanie. Wśród dofinansowanych prac są odbudowy i remonty dróg lokalnych, mostów, przepustów, wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich, dokumentacji projektowo-budowlanych, a także prace związane ze stabilizacją i zabezpieczeniem osuwisk.

PAP/RIRM

drukuj