fot. PAP/Piotr Nowak

M. Horała: Zeznania byłej wiceminister finansów Elżbiety Chojny-Duch można uznać za sensacyjne

Zeznania byłej wiceminister finansów można uznać za sensacyjne – mówił szef sejmowej komisji śledczej ds. VAT poseł Marcin Horała. Elżbieta Chojna-Duch pełniła funkcję wiceministra finansów w latach 2007-2010.

Świadek stwierdziła, że w 2008 r. nie było kwestii nieszczelności całego systemu VAT. Resort finansów patrzył na zmiany pod kątem wpływów do budżetu państwa lub ich braku. Elżbieta Chojna-Duch poinformowała, że nadzór nad departamentami podatkowymi w resorcie sprawowała tylko przez pół roku, w roku 2008. W tym czasie nad zmianami w VAT pracowało jednocześnie Ministerstwo Finansów i sejmowa Komisja Przyjazne Państwo, czyli tzw. komisja Palikota.

Między projektami były sprzeczności, które były omawiane także podczas spotkań w kancelarii premiera. Projekty komisji Palikota były korzystne dla przedsiębiorców, ale zdaniem resortu finansów niekorzystne dla budżetu.

Do zeznań świadka odniósł się szef komisji, poseł Marcin Horała.

– Te dzisiejsze zeznania b. minister Chojny-Duch są wręcz sensacyjne. Była minister zeznała, że przedstawiciel biznesu podatkowego, pani będąca partnerem w jednej z firm, była jednocześnie społecznym doradcą w Ministerstwie Finansów, miała gabinet w ministerstwie i to właściwie ona w głównej mierze współdecydowała o tym, jakie rozwiązania znajdują się w prawie podatkowym. Były to rozwiązania uszczuplające dochody państwa. Jakieś nieformalne spotkania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów organizował pan Sławomir Nowak – szef gabinetu politycznego Donalda Tuska – i on podejmował decyzje właśnie w kierunku rozszczelniania systemu podatkowego. Takie polecenia były wydawane ministerstwu, a kiedy pani minister się temu przeciwstawiała, kiedy przedstawiała przeciwne stanowisko w posiedzeniach komisji Palikota, to zabrano jej te departamenty i wycofano ją z reprezentowania ministerstwa – powiedział Marcin Horała.

Jeszcze dziś zeznania ma złożyć Stanisław Gomułka, który funkcję wiceministra pełnił w 2008 r.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj