Łódź upamiętniła Żołnierzy Wyklętych

W dniu 3 marca zakończyły się w Łodzi i w woj. łódzkim trzydniowe obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W uroczystościach i towarzyszących im różnorodnych wydarzeniach uczestniczyło tysiące mieszkańców województwa. Odbyło się kilkadziesiąt prelekcji w szkołach, biegi i konkursy sportowe, rajdy szlakiem Wyklętych, koncerty, spotkania, wystawy, prezentacje oraz projekcje filmowe.

Centralnym punktem obchodów była Msza św. w Archikatedrze łódzkiej, koncelebrowana przez abpa seniora Władysława Ziółka. Pamięci Żołnierzy Wyklętych poświęcona była również homilia wygłoszona przez pasterza.

Po Mszy św. odbył się Marsz Pamięci. Uczestnicy przeszli spod Archikatedry, pod Pomnik Ofiar Komunizmu przy ul. Anstadta.  Na zakończenie uroczystości, pod Pomnikiem Ofiar Komunizmu, został odczytany Apel Poległych. Uczestnicy złożyli wiązanki kwiatów oraz odśpiewali wspólnie hymn narodowy.

W marszu uczestniczyło ponad tysiąc osób, w tym liczni kibice Widzewa i ŁKS-u, którzy wspólnie niosąc okolicznościowe transparenty, skandowali hasła przypominające Wyklętych.

Paweł Wasążnik, przedstawiciel Społecznego Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zwraca uwagę na ogromne zaangażowanie kibiców w organizację i przebieg uroczystości.

 – W Łodzi jeszcze w styczniu powstał Społeczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W skład tego komitetu weszli m. in. przedstawiciele kibiców Widzewa. Wspólnie z nimi przygotowaliśmy uroczystości 3 marca. W niedzielę odbyła się część oficjalna tych uroczystości, gdzie najważniejszym punktem była Msza Św., koncelebrowana przez abpa seniora. Po Mszy zaplanowaliśmy przemarsz, tak naprawdę przez całe miasto, na trasie prawie 8 km, spod Archikatedry pod Pomnik Ofiar Komunizmu. Bardzo się ucieszyliśmy frekwencją, bo na Mszy była pełna katedra. Po Mszy sformowaliśmy pochód, w którym znalazło się ponad tysiąc osób, w tym bardzo duża grupa kibiców Widzewa i bardzo duża grupa kibiców ŁKS-u. Mieliśmy tutaj taki piękny przykład, jak dwie silne grupy kibiców powyżej 200 osób w każdej grupie świetnie ze sobą współpracują – powiedział Paweł Wasążnik.

Przedstawiciel komitetu zwrócił również uwagę na to, jak ważne dla lepszego funkcjonowania państwa jest promowanie wśród młodych wiedzy o wydarzeniach z lat 1944 – 56.

Święto Żołnierzy Wyklętych i sama historia kształtowania się komunizmu jest najważniejszym wydarzeniem w naszej dotychczasowej, nowożytnej historii. Najważniejszym dlatego, że konsekwencje tego co się wtedy zdarzyło odczuwamy do dzisiaj. To jest okres kształtowania się państwa, który bezpośrednio wpływa na rzeczywistość dzisiejszą. Myślę, że do młodych ludzi w jakiś sposób zaczyna to docierać. Młodzi ludzie orientują się, że rzeczywistość, w której żyją to jest właśnie wynik działań z lat 1944 – 56, dlatego promowanie wśród nich wiedzy, czy też ich jasny stosunek dotyczący tych wydarzeń jest kluczową kwestią, a żeby to nasze państwo zaczęło funkcjonować lepiej, żebyśmy rozumieli skąd to się wzięło – dodaje Paweł Wasążnik.

W całym kraju w ostatnich dniach uroczyście świętowano przypadający na 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W wielu miastach odbyły się liczne marsze, manifestacje oraz odprawione zostały uroczyste Msze św. w intencji bohaterów polskiego podziemia.

Wypowiedź Pawła Wasążnika

Audio MP3
Pobierz

 

RIRM

 

drukuj