Lekarze wnioskują do TK ws. klauzuli sumienia

Naczelna Rada Lekarska złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy o zawodzie lekarza. Według Rady, ograniczenie prawa lekarza do korzystania z klauzuli sumienia narusza ustawę zasadniczą.

Samorząd lekarski jako niekonstytucyjny ocenił także fakt, że lekarz, który zamierza skorzystać z klauzuli sumienia ma obowiązek powiadomienia o tym przełożonego oraz uzasadnienia i odnotowania tego w dokumentacji medycznej.

– Twierdzimy, (…) że tego typu prawo stanowione nie może przerzucać odpowiedzialności na lekarzy, którzy mieliby wykonywać jakieś czynności wbrew swoim głębokim przekonaniom. Jesteśmy przekonani, że Trybunał Konstytucyjny w tym zakresie przyzna rację lekarzom i dzięki temu rzeczywistość w Polsce będzie mogła się zmienić – mówi dr Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

Naczelna Rada Lekarska wskazuje także na niekonstytucyjność przepisów, które mówią o tym, że lekarz powołując się na klauzulę sumienia ma wskazać pacjentowi „realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w podmiocie leczniczym”.

RIRM

drukuj