fot. PAP/Tytus Żmijewski

Ks. prof. dr P. Bortkiewicz TChr: Problemem naszej współczesności naznaczonej płynną ponowoczesnością jest chaosmos przenikających się zrelatywizowanych słów pozbawionych znaczenia

Problemem naszej współczesności naznaczonej płynną ponowoczesnością jest chaosmos przenikających się zrelatywizowanych słów pozbawionych znaczenia. W tym świecie najprostsze pytania i zasady myślenia uległy nie tylko dekonstrukcji, ale wręcz zniszczeniu i unicestwieniu (…). Niestety, mamy setki przykładów związanych z ideologizacją nauki poprzez ideologię gender – zauważył ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz, podczas wykładu inauguracyjnego w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Mikołaj Kopernik, kiedy pisał swoje dzieło pt. „O obrotach sfer niebieskich”, zwrócił się do papieża Pawła III. Astronom chciał w ten sposób zabezpieczyć się, uzyskując u najwyższego autorytetu pozwolenie na wydanie swojego dzieła, a jednocześnie zabezpieczyć się przed ewentualnymi represjami. Dzieło Mikołaja Kopernika przypomina nam o ciągle żywym sporze toczącym się między rozumem a wiarą.

Tekst listu Mikołaja Kopernika do Papieża ma znamiona pewnego pragmatyzmu, ale zarazem jest trwałym świadectwem dialogu nauki wiary, którego uprzywilejowanym miejscem był Kościół katolicki. Warto zauważyć, że pierwsza zdecydowana krytyka do dzieła Mikołaja Kopernika wypłynęła z ust Marcina Lutra, a więc nie z Kościoła katolickiego. Ilustracją tego dialogu stał się słynny obraz Jana Matejki pt. Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem. Artysta malował swój obraz z myślą o przypadającej w 1873 roku 400. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Obraz Jana Matejki wychwytuje moment, w którym astronom dokonuje rewolucyjnego odkrycia (…). Podtytuł dzieła sugeruje, że jest to dla uczonego chwila głębokiego przeżycia religijnego. Choć w rzeczywistości odkrycie Mikołaja Kopernika było efektem wieloletnich badań, a nie momentem jednorazowej ekstazy, to przez ten skrót scena nabiera symbolicznego znaczenia (…). Przywołując Mikołaja Kopernika, nie sięgamy tylko i wyłącznie do dalekiej historii. Odkrycie, jakiego dokonał astronom i jego znaczenie w historii nauki, przypominają nam ciągle żywy spór, jaki toczy się między rozumem a wiarą – wskazał ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz.

Ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz zauważył, że nasze społeczeństwo przesiąknięte jest przez ideologię Gender.

Problemem naszej współczesności naznaczonej płynną ponowoczesnością jest chaosmos przenikających się zrelatywizowanych słów pozbawionych znaczenia. W tym świecie najprostsze pytania i zasady myślenia uległy nie tylko dekonstrukcji, ale wręcz zniszczeniu i unicestwieniu (…). Niestety, mamy setki przykładów związanych z ideologizacją nauki poprzez ideologię gender – akcentował etyk.

W ostatnich tygodniach w mediach wylała się fala krytyki w związku z otwarciem kierunku lekarskiego w AKSiM. W swoim nauczaniu uczelnia chce dobra pacjentów, a nie traktowania ich taśmowo jako chory gen.

Zarzuty, oszczerstwa, insynuacje pod adresem Kościoła i znaczenia wiary w przestrzeni nauki nie są domeną minionego czasu. W ostatnich tygodniach w związku z powołanymi wydziałami lekarskimi, zwłaszcza na naszej Akademii, pojawił się szereg specyficznych opinii (…). To, że na naszych uczelniach mamy pewną wizję związaną z integralną antropologią, to oznacza, że próbujemy traktować człowieka nie jako chory gen, ale jako chorego człowieka – człowieka integralnie rozumianego w jego jedności psychofizycznej, w jego wymierzę transcendencji. Być może jeżeli ta ideologia będzie wpływać na kształcenie przyszłych lekarzy, to przyczyni się do dobra pacjentów – mówił duchowny.

Lekarze ginekolodzy po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w 2020 roku nie kryli swojego oburzenia i sprzeciwu. W odpowiedzi na oświadczenie Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników ks. prof. Tadeusz Biesaga zauważył, że lekarze swoim postępowaniem wyrażają tylko empatię względem matki, a zapomina się o dzieciach.

Po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników wypowiedziało swój radykalny sprzeciw wobec oświadczenia Trybunału Konstytucyjnego. W krytycznej odpowiedzi na to oświadczenie ks. prof. Tadeusz Biesaga pisał, że w argumentacji słusznie wyrażono empatię w stosunku do matek oczekujących dziecka, ale ograniczono ją tylko do nich, tak jakby medycy nie potrafili wyrazić żadnej empatii do dziecka dotkniętego letalną chorobą. Autorom udaje się skupić czytelnika do empatii do matki. Dobrze, że w murach takiej uczelni jak Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu powstał kierunek lekarski – podkreślił ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz.

Na koniec wykładu inauguracyjnego ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz wyjaśnił znaczenia dywizy AKSiM.

Jesteśmy w murach Akademii, która od początku istnienia stara się służyć człowiekowi. Ona służy człowiekowi i społeczeństwu w procesie poszukiwania i poznawania prawdy. Czyni to przed hasło Fides Ratio et Patria. Fides to sanktuarium, do którego wkrótce się udamy, by zwieńczyć nasze uroczystości. Ratio to mury naszej uczelni, które nie dzielą, ale łączą przestrzeń sanktuarium z przestrzenią wiedzy, a między nimi znajduje się Patria – powiedział wykładowca akademicki.

radiomaryja.pl

drukuj