fot.twitter.com/EpiskopatNews

Ks. bp. podpisali Akt Zawierzenia Matce Bożej

Akt Zawierzenia Matce Bożej z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski podpisali księża biskupi zebrani na Jasnej Górze na Radzie Biskupów Diecezjalnych. Tematy spotkania to m.in. Światowe Dni Młodzieży i wizyta w Polsce papieża Franciszka.

Ślubowanie i odczytanie nowego aktu odbędzie się w częstochowskim sanktuarium podczas jutrzejszych uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski – jednego z najważniejszych wydarzeń Na Jasnej Górze w ciągu roku. Udział w uroczystościach wezmą m.in. przedstawiciele Episkopatu.

Podpisany dokument jest nawiązaniem do „Milenijnego Aktu oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi, Matki Kościoła, za wolność Kościoła Chrystusowego”, czyli aktu przyjętego w 1000-lecie chrztu Polski m.in. przez ks. kard. Stefana Wyszyńskiego i ks. abp. Karola Wojtyłę.

Nowy akt, który podpisali m.in. prymas Polski ks. abp Wojciech Polak, ks. kard. Stanisław Dziwisz, ks. kard. Kazimierz Nycz i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ks. abp Stanisław Gądecki, zaczyna się od słów: „Wielka Boga-Człowieka Matko, Niepokalana Dziewico Maryjo, Matko Kościoła i Królowo Polski, Matko naszego zawierzenia!”.

W odniesieniu do lat „zmagań synów i córek polskiej ziemi o wierność Chrystusowi” zaznaczono: „Pośród tych trosk, wysiłków i zmagań nadeszła – jako umocnienie dla nas – tysiąc pięćdziesiąta rocznica Chrztu Polski. Pragniemy wyrazić z całym Kościołem katolickim w Polsce wdzięczność i uwielbić Boga w Trójcy Świętej Jedynego za włączenie w minionych wiekach wszystkich pokoleń naszych rodaków w nurt życia wiecznego”.

Ponadto – jak napisano – wierni, którzy zawierzą się 3 maja Matce Bożej, postanowią w nowych wyzwaniach, które niesie współczesność, „jak najwierniej” naśladować życie i wiarę Maryi. Zawierzenie nastąpi podczas uroczystej Mszy św. o godz. 11.00. Eucharystii przewodniczył będzie i homilię wygłosi ks. abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Ks. dr Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, wskazuje, że będzie to niezwykle ważne wydarzenie.

– Ten akt został podpisany przez księży biskupów 50 lat temu, skierowano go do Matki Najświętszej 3 maja 1966 roku. Akt w nowej formie został podpisany przez księży biskupów dzisiaj. Natomiast jutro powierzą naszą Ojczyznę w macierzyńską niewolę Maryi. To brzmi szczególnie głęboko. Niewola, ale macierzyńska i niewola miłości. To będzie niezwykłe wydarzenie. Papież Paweł VI powiedział, że jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach naszego narodu – podkreśla ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Tematami spotkania księży biskupów na Jasnej Górze są także m.in. Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, które rozpoczną się 26 lipca, oraz wizyta papieża Franciszka w Polsce z tej okazji.

Do tej pory – jak podaje rzecznik KEP – chęć udziału w ŚDM w Krakowie zgłosiło już ponad 577 tys. osób ze 181 krajów. Z kolei na poprzedzające główne obchody tzw. dni w diecezjach dotychczas zgłosili się młodzi z ponad 130 krajów.

Wizyta papieża Franciszka jest – zaznacza ks. Paweł Rytel-Andrianik – także wyróżnieniem dla Polski, ponieważ do tej pory Ojciec Święty na dłuższe pobyty pielgrzymował jedynie do krajów pozaeuropejskich.

Rada Biskupów Diecezjalnych została ustanowiona w 2009 r. W jej skład wchodzą biskupi wszystkich 44 polskich diecezji. Do jej kompetencji należy ocena, badanie i podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących zarządu diecezji, ogólnych kierunków zadań pasterskich oraz w kwestiach administracyjno-finansowych. Radę Biskupów Diecezjalnych zwołuje przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski przynajmniej raz w roku.

RIRM

drukuj