fot. Katarzyna Cegielska

Ks. abp W. Depo: Otwórzmy się na obecność i działanie Ducha św. w Kościele

Na wzór tych świętych niewiast, które z wiarą i miłością wprowadziły na świat proroka znad Jordanu Jana Chrzciciela i naszego zbawcę Jezusa Chrystusa, otwórzmy się na obecność i działanie Ducha św. w Kościele. To oznacza: odnówmy w sobie nowe pragnienie wewnętrznego człowieka, który zaufa Bogu we wszystkim i ponad wszystkie doświadczenia zewnętrzne i wewnętrzne – mówił w homilii wygłoszonej podczas Mszy św. z okazji XII Pielgrzymki WSKSiM na Jasną Górę metropolita częstochowski ks. abp Wacław Depo.

Ks. abp Wacław Depo przytoczył fragment listu św. Pawła do Galatów „I oto, gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem. Podkreślił, że te słowa podkreślają prawdziwe człowieczeństwo Chrystusa.

– Człowieczeństwo, które przyjmie świadomie, nasze ludzkie ograniczenia, łącznie ze śmiercią. A jednak to uniżenie Syna Bożego stało się przyczyną wywyższenia ludzkiej natury. Jakżeż ta prawda jest nam dzisiaj bardzo potrzebna w czasach niezwykłego zamętu, nie tylko pojęć, ale w ogóle umysłów ludzkich i serc. Jako chrześcijanie, czyli dzięki wierze, nie jesteśmy już niewolnikami natury, lecz zostaliśmy usynowieni, zostaliśmy dziećmi Boga, które mogą wołać do Boga: „Abba, Ojcze” – akcentował duchowny.

Potrzeba nam świadka i przewodnika na drodze ku Chrystusowi w osobie Maryi, działającej mocą Ducha św. w dziele wcielenia i odkupienia. Dlatego tutaj jesteśmy – wskazał metropolita częstochowski.

– Przychodzimy do szkoły Maryi, gdyż zauważamy, że całkowite wykreślenie pierwiastka żeńskiego z chrześcijańskiego przesłania w imię jedynego pośrednictwa Chrystusa, jak mocno podkreślał to ks. kard. Joseph Ratzinger, oznacza również antropologiczne zubożenie. Rola Maryi bynajmniej nie oznacza konkurencji z Chrystusem, lecz głębszy rodzaj bliskości. Dlatego przeglądamy się w Jej oczach  – akcentował przewodniczący Rady KEP ds. Środków Społecznego Przekazu.

Wiara Maryi w to, że spełnią się słowa Pana, była mocnym dowodem na to, że Duch św. swoją mocą dał życie Synowi Bożemu w ludzkiej naturze pod jej sercem. Ten Duch Boży prowadził Maryję do św. Elżbiety, aby wspólnie wysławiać Boga – mówił ksiądz arcybiskup.

– Na wzór tych świętych niewiast, które z wiarą i miłością wprowadziły na świat proroka znad Jordanu Jana Chrzciciela i naszego zbawcę Jezusa Chrystusa, otwórzmy się na obecność i działanie Ducha św. w Kościele. To oznacza: odnówmy w sobie nowe pragnienie wewnętrznego człowieka, który zaufa Bogu we wszystkim i ponad wszystkie doświadczenia zewnętrzne i wewnętrzne – wyjaśnił ks. abp Wacław Depo.

Metropolita częstochowski przypomniał słowa Ojca św. Benedykta XVI zapisane w encyklice „Caritas in veritate”, dotyczące obrony prawdy.

– Obrona prawdy, proponowanie jej z pokorą i przekonaniem o świadczeniu o niej w życiu indywidualnym i społecznym, stanowią wymagające i nie do zastąpienia formy miłości. Bez prawdy, bez zaufania i miłości do prawdy, nie ma świadomej odpowiedzialności społecznej, a działalność społeczna zostaje uzależniona od prywatnych interesów i logiki władzy, prowadząc do dzielenia społeczeństwa, a tym bardziej społeczeństwa zmierzającego do globalizacji w trudnych momentach, jak obecnie – wskazał kapłan.

– Maryjo, Matko Chrystusa, naszego odkupiciela, nie przestawaj nas przybliżać do swojego Syna, który jest drogą prawdą i życiem – powiedział na zakończenie przewodniczący Rady KEP ds. Środków Społecznego Przekazu.    

RIRM

drukuj