Ks. abp Sławoj Leszek Głódź: W dniu Zmartwychwstania Pańskiego uświadamiamy sobie, jak ogromnym darem i dobrem jest życie

Każde życie zawsze jest święte. Taka jest nasza wiara, takie jest nasze przekonanie i z ust Ojca Świętego, biskupów, kapłanów i wiernych biegnie nieustanne wołanie o ochronę życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci – mówi ks. abp Sławoj Leszek Głódź. Metropolita gdański przewodniczył Mszy św. rezurekcyjnej w gdańskiej katedrze.

Wiara w zmartwychwstanie stanowi fundament Kościoła i naszej przyszłości – tej ostatecznej[…]. Pusty Jezusowy grób jest znakiem zwycięstwa – wskazuje drogę prowadzącą do Chrystusa, […]który żyje w Kościele, w Eucharystii, w sercach tych, którzy mu zawierzyli. Dzielmy się wiarą i radosnym „Alleluja” – akcentował ks. abp Sławoj Leszek Głódź.

Zmartwychwstanie Chrystusa było wielkim darem ofiarowanym ludzkości, zapowiedzianym już przez proroków Starego Testamentu, ale także zapowiedzianym przez Jezusa w czasie Jego ziemskiego życia – wskazywał Ksiądz Arcybiskup.

– Zmartwychwstanie Pańskie poprzedzone wyrokiem śmierci wydanym przez ludzi na Jezusa. Wydanym nie tylko przez Piłata, ale przez nas wszystkich. Jezus został skazany na śmierć za prawdę, którą niósł ludzkości o tym, że jest Bożym Synem posłanym na świat dla odkupienia i zbawienia – mówił.

Ks. abp Leszek Sławoj Głódź podkreślał, że prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa jest fundamentem naszej wiary.

– Dzisiaj w sposób szczególny Kościół – od Bazyliki Grobu Świętego po wszystkie kaplice i szałasy misyjne, głosi także prawdę o zmartwychwstaniu. Rozbrzmiewa głos chwały zmartwychwstałego Pana. Rozbrzmiewa także w naszej Ojczyźnie, porusza nasze serca, budzi radość i pragnienie, aby nigdy nie ustał – akcentował metropolita gdański.

Ksiądz Arcybiskup przypomniał, że w tym roku, należy w sposób szczególny podziękować Bogu za 100-letnią historię niepodległej Polski.

Przyszła wyczekiwana, wywalczona, wymodlona, wycierpiana, wymarzona w listopadowy dzień 1918 roku. Nadzieja i pewność zmartwychwstania polskiej ojczyzny towarzysząca tamtym pokoleniom płynęła z wpatrzenia się w Chrystusa. […] Niech rocznica narodzin Niepodległej stanie się czasem refleksji nad przebytą drogą, ale także wdzięczności dla tych, którzy wielkiej sprawie wolności ofiarowali dary życia, cierpienia, a także dary miłości i wierności. Dziękujmy, że nie ulegli zaczadzeniu, nie czapkowali okolicznościom, nie sprzeniewierzyli się ojczystym wartościom. Byli to ludzie nadziei i zawierzenia się Zmartwychwstałemu – wskazywał biskup polowy Wojska Polskiego w latach 1991-2004. .

Duchowny zaapelował o modlitwę za tych, którzy zapomnieli, że o Ojczyźnie nie mówi się źle.

Prośmy Boga, aby przemienił serca tych naszych braci i sióstr, którzy zamiast miłować – złorzeczą. Zamiast prowadzić dialog racji i jakiejś logiki i zdrowego umysłu, wybierają dyktat negacji. Skarżą do obcych na domowe sprawy, nie ukrywają satysfakcji, kiedy Ojczyzna nasza jest krzywdzona, poniewierana, oskarżana, stawiana pod pręgierzem niesprawiedliwych oskarżeń. Nie chcą pamiętać o tym, że o matce nie mówi się źle. Matkę się wspomaga, o matkę się dba i z szacunkiem, miłością oddaniem całuje się jej dłonie. Ojczyzna nie może być domem nowej niewoli – wskazywał Ksiądz Arcybiskup.

Metropolita dodał również, że uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego to swoisty hymn na cześć życia, to apologia życia, także tego wymiaru, który ukazuje Chrystus pokonując więzy śmierci.

W dniu Zmartwychwstania Pańskiego uświadamiamy sobie, jak ogromnym darem i dobrem jest życie. Nasz naród zna dobrze wartość życia i cenę życia. Bo jakże często to życie było naszym rodakom odbierane gwałtem, zbrodnią, nienawiścią. […] Każde życie zawsze jest święte. Taka jest nasza wiara, takie jest nasze przekonanie i z ust Ojca Świętego, biskupów, kapłanów i wiernych biegnie nieustanne wołanie o ochronę życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci. W tym wołaniu ujęty jest głos tych, którzy głosu jeszcze nie mają a mianowicie dzieci poczętych, zagrożonych unicestwieniem. Ich niemy krzyk rozległ się w ostatnich dniach podczas demonstracji za prawem do aborcji, za cywilizacją śmierci, które przeszły ulicami wielu miast.  W tej sytuacji nie wystarczy wypowiedzieć słów goryczy, ale potrzebna jest ciągła modlitwa serc o opamiętanie, uświadomienie i skuteczną ochronę prawa do życia – zaapelował ks. abp Sławoj Leszek Głódź.

Metropolita Gdański na zakończenie życzył, aby blask prawdy, którą przynosi Chrystus, rozświetlał nas, naszą ojczyznę i rodziny. By Jezus towarzyszył wszystkim dniom w naszej drodze ku wieczności. Niech będzie fundamentem naszego życia. On nas nie zawiedzie.

RIRM/TV Trwam News/ diecezja.gda.pl

drukuj