fot. Nasz Dziennik / Robert Sobkowicz

Klauzula sumienia wynika z prawa do wolności

Klauzula sumienia to prawo człowieka do kierowania się sumieniem w wyborach moralnych nie tylko w życiu prywatnym, ale także społecznym i zawodowym – czytamy w stanowisku zespołu ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. bioetycznych.

W siedzibie KEP w Warszawie przedstawiano stanowiska zespołu ws. „klauzuli sumienia”. Jest to odpowiedź na stanowisko Komitetu Bioetycznego Polskiej Akademii Nauk z 12 listopada ubiegłego roku.

W przypadku osób pracujących w służbie zdrowia klauzula ta odnosi się do dwóch wartości: życia ludzkiego jako takiego i do integralności psychofizycznej, funkcjonalnej i anatomicznej osoby ludzkiej – zaznaczył ks. abp Henryk Hoser, przewodniczący zespołu ekspertów KEP ds. bioetycznych.

– Sumienie jako cecha ludzka przypomina o wyższości prawa moralnego nad prawem stanowionym. Cała historia ludzkości przemawia raczej za wyższością prawa moralnego nad prawem stanowionym. Istnienie sumienia i decyzje stąd pochodzące są wyrazem godności człowieka. Jest to cecha, która dotyczy tylko istnień ludzkich i człowieka, a nie innych, nawet ożywionych osobników. Godność – jak to powiedział znany nam filozof Karol Wojtyła – Jan Paweł II – to jest miara wartości, jaką człowiekowi przypisujemy, i  to jest wartość niezbywalna – powiedział ks. abp Henryk Hoser.

Ksiądz Arcybiskup dodał, że klauzula sumienia wynika także z prawa do wolności człowieka.

– Sumienie ma też odniesienie do wolności człowieka, która znów jest specyficznie cechą ludzką. Człowiek jest istotą wolną, która kieruje się wolnymi decyzjami i decyzje te zawsze powinny być w zgodzie z sumieniem – podkreśla ks. abp Henryk Hoser.

Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN stwierdza, że “klauzula sumienia nie może być używana jako instrument narzucania innym, a w szczególności pacjentowi, przez przedstawiciela zawodu medycznego swoich przekonań moralnych”.

RIRM

drukuj