Koronawirus. Jak się przed nim ustrzec i gdzie szukać pomocy po zaobserwowaniu u siebie objawów?

Pojawienie się koronawirusa w Polsce jest kwestią kilkunastu najbliższych dni – informuje wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Czym jest koronawirus, jak się przed nim ustrzec i gdzie szukać specjalistycznej pomocy po zaobserwowaniu u siebie objawów choroby? Publikujemy informacje niezbędne w walce z koronawirusem zaprezentowane przez Ministerstwo Zdrowia.   

Czym jest koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 pojawił się pod koniec 2019 roku w Chinach i wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20 proc. osób. Do zgonów dochodzi u 2-3 proc. osób chorych. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Objawy

Nowemu koronawirusowi towarzyszy:

  • gorączka
  • kaszel
  • duszności
  • problemy z oddychaniem

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w północnych Włoszech, Chinach, Korei Południowej, Iranie, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze lub Tajwanie i zaobserwowałeś u siebie powyższe objawy:

  • bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną [wykaz stacji] 

lub

Jak zabezpieczyć się przed koronawirusem?

Wirus przenosi się drogą kropelkową od ludzi, ale także od zwierząt. Aby zabezpieczyć się przed zarażeniem koronawirusem, zalecane jest podejmowanie poniższych działań:

  • Częste mycie rąk

Mycie rąk zabija koronawirusa, jeśli znajduje się na rękach. Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60 proc.).

 

  • Stosowanie odpowiedniej zasady ochrony podczas kaszlu i kichania

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60 proc.). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.

  • Zachowanie bezpiecznej odległości oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.
Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

  • Zachowanie szczególnej uwagi podczas przygotowywania posiłków

 

https://twitter.com/MZ_GOV_PL/status/1231972051222585344

Kiedy należy zakładać maseczki ochronne?

Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego. Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi.

Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji koronawirusem.

Sprzęt ochrony układu oddechowego powinien być oznakowany znakiem CE, który potwierdza, że został prawidłowo zaprojektowany i skonstruowany, wykonany z właściwych materiałów.

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił całodobową infolinię w zakresie informacji o postepowaniu w sytuacji podejrzenia zarażenia koronawirusem.

radiomaryja.pl

drukuj