Kontrola NIK-u w Narodowym Banku Polskim

O godz. 11.00 rozpoczęła się kontrola Najwyższej Izby Kontroli w Narodowym Banku Polskim. Kontrola będzie dotyczyła dwóch aspektów: bankowej obsługi budżetu państwa oraz wykonania planu finansowego NBP za 2018 rok.

O szczegółach mówi rzecznik prasowa Najwyższej Izby Kontroli Ksenia Maćczak.

– Badanie odbędzie się w ramach corocznie przeprowadzanej kontroli wykonania budżetu państwa za miniony rok w instytucjach wydających środki publiczne. W Narodowym Banku Polskim kontrola obejmuje wykonanie planu finansowego banku centralnego, w tym: kontrolę wynagrodzeń wszystkich pracowników, kontrolę bankowej obsługi budżetu państwa oraz kontrolę wykonania założeń polityki pieniężnej. Wyniki kontroli znane będą w połowie czerwca – informuje Ksenia Maćczak.

To kolejna kontrola prowadzona przez NIK w instytucji finansowej. W grudniu Izba rozpoczęła sprawdzanie Komisji Nadzoru Finansowego.

Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK, podkreślił wtedy, że „nadzór jest niezwykle istotny z punktu widzenia państwa, bowiem aktywa sektora bankowego stanowią około 70 proc. aktywów całego systemu finansowego”.

RIRM

drukuj