Konsultacje ws. projektu ustawy o jawności życia publicznego na początku listopada

6 listopada odbędą się konsultacje z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu ustawy o jawności życia publicznego – poinformował minister Maciej Wąsik, zastępca ministra koordynatora służb specjalnych. Jak mówi jest on otwarty na dyskusję.

Projekt ustawy o jawności życia publicznego zakłada wzmocnienie przejrzystości państwa poprzez m.in. stworzenie jawnego rejestru umów cywilnoprawnych w sektorze publicznym oraz nowy wzór jawnych i jednakowych dla wszystkich zobowiązanych oświadczeń majątkowych. Przepisy regulują też status sygnalisty.

– Korupcji nie wyeliminuje się do zera, ale na pewno można ograniczyć pole jej działania i możliwości działań korupcyjnych, a ta ustawa ma to zrobić na wielu płaszczyznach. 6 listopada zaplanowaliśmy konferencje z organizacjami pozarządowymi i będziemy na ten temat rozmawiać. Oczekujemy także dobrych pomysłów i nowych rozwiązań, ale także liczymy się z tym, że niektóre rozwiązania będą krytykowane. Jesteśmy otwarci na dyskusję, będziemy merytorycznie rozmawiać nad przepisami tej ustawy – mówi minister Maciej Wąsik.

Nowy projekt ustawy likwiduje trzy obecnie istniejące: o ograniczeniu działalności gospodarczej osób publicznych, ustawy o lobbingu oraz o dostępie do informacji publicznej.

Tekst projektu ustawy opublikowało Rządowe Centrum Legislacji; resorty mają czas do 2 listopada, by przedstawić swoje opinie o przepisach, które mają wzmocnić transparentność państwa. Ustawa ma obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

RIRM/TV Trwam News

drukuj