fot. PAP/Radek Pietruszka

Komisja weryfikacyjna uchyliła decyzję ws. nieruchomości przy ul. Schroegera 80

Komisja weryfikacyjna uchyliła decyzję ws. reprywatyzacji nieruchomości położonej przy ulicy Schroegera 80. Decyzja zapadła w czasie posiedzenia niejawnego.

Komisja uznała, że zaistniał brak wystarczająco dokładnego sprawdzenia przesłanki posiadania. Władze Warszawy nie sprawdziły, czy wniosek dekretowy został złożony w przewidzianym prawem terminie. Jednocześnie prezydent stolicy nie zbadał pełnomocnictwa przedstawionego w sprawie – mówi szef komisji, wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

Bardzo rozbudowany materiał dowodowy i szereg wadliwych działań i ustaleń ze strony prezydenta Warszawy. Pierwszorzędną kwestią natury formalnej jest to, że – jak w poprzednich sprawach przy ul. Schroegera – wniosek nie został złożony w terminie. Natomiast drugą, równie istotną, kwestią jest to, że kilka miesięcy przed wydaniem decyzji reprywatyzacyjnej i kilkanaście miesięcy w procesie reprywatyzacji beneficjentka kupiła za 10 tys. zł spadek do połowy praw do tej nieruchomości. Prezydent Warszawy bezwiednie przyjął tę umowę. Wskutek tego, udział warty niemal 2 mln zł został nabyty za 10 tys. zł – wskazuje Sebastian Kaleta.

Komisja rozpatrzyła też szereg wniosków o odszkodowania złożonych przez lokatorów m.in. Noakowskiego 16 oraz Lutosławskiego 9. W sumie komisja przyznała dziś odszkodowania na łączną kwotę prawie 651 tysięcy złotych. Dotychczas komisja przyznała odszkodowania i zadośćuczynienia na kwotę ponad 5 mln zł. Wypłata środków jest blokowana przez stołeczny Ratusz.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj