By Adrian Grycuk - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41659145

Sąd zmienił już 419 decyzji o obniżce emerytur byłych funkcjonariuszy SB; oddalono jedno odwołanie

Warszawski sąd okręgowy zmienił już 419 decyzji o obniżeniu emerytur byłym funkcjonariuszom Służb Bezpieczeństwa PRL; w jednym przypadku odwołanie zostało oddalone – dowiedziano się w sądzie. Na rozpatrzenie czeka jeszcze ponad 25 tys. odwołań.

Obniżenie świadczeń nastąpiło na podstawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej, która zaczęła obowiązywać w październiku 2017 r. Prawie 39 tys. byłym funkcjonariuszom aparatu bezpieczeństwa PRL obniżono emerytury i renty; nie mogą być one wyższe od średniego świadczenia wypłacanego przez ZUS.

Jak dowiedziała się Polska Agencja Prasowa, do poniedziałku do Sądu Okręgowego w Warszawie wniesiono 25 446 odwołań od decyzji o obniżeniu tych świadczeń, z czego w 420 sprawach zapadły już wyroki. W 419 przypadkach sąd uwzględnił roszczenia. Jedno odwołanie od decyzji o obniżce zostało oddalone.

Z informacji przekazanej przez sąd okręgowy wynika też, że 11 074 sprawy pozostają zawieszone w związku z postępowaniem przed TK.

Chodzi o postępowanie zainicjowane pytaniem stołecznego sądu okręgowego ws. konstytucyjności przepisów tzw. ustawy dezubekizacyjnej. Warszawski sąd zakwestionował zgodność przepisów tej ustawy m.in. z konstytucyjną zasadą ochrony praw nabytych, zaufania obywatela do państwa prawa i stanowionego przez niego prawa i niedziałania prawa wstecz.

Pytanie sądu dotyczy także sposobu i trybu uchwalenia zaskarżonych przepisów oraz „wątpliwości, czy spełnione zostały merytoryczne przesłanki do ich uchwalenia”. Tzw. ustawa dezubekizacyjna, czyli nowelizacja przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji i innych służb, przyjęta została przez Sejm 16 grudnia 2016 r. podczas posiedzenia w Sali Kolumnowej.

Trybunał Konstytucyjny badał tę sprawę na rozprawie. Termin ogłoszenia wyroku był jednak kilkukrotnie zmieniany. Trybunał miał zająć się tą sprawą w czwartek, odwołano jednak rozprawę z uwagi na „konieczność przeprowadzenia uzupełniającego postępowania dowodowego”. Obecnie nie ma wyznaczonego terminu publikacji orzeczenia.

Z kolei już w środę Trybunał ma zająć się pytaniem prawnym krakowskiego sądu okręgowego ws. obniżenia policyjnej renty inwalidzkiej byłym funkcjonariuszom SB. Sprawa dotyczy w związku z tym tylko jednego z przepisów ustawy dezubekizacyjnej.

W połowie września ub.r. w uchwale Izby Pracy Sądu Najwyższego w kontekście obniżenia emerytur b. funkcjonariuszy PRL orzeczono, że kryterium służby na rzecz totalitarnego państwa powinno być oceniane na podstawie wszystkich okoliczności sprawy, w tym także na podstawie indywidualnych czynów i ich weryfikacji pod kątem naruszenia podstawowych praw i wolności człowieka. Sędziowie SN, odnosząc się do sprawy w TK, wskazali, że Trybunał orzeka, czy ustawa jest zgodna z konstytucją, zaś SN odpowiedział, jak rozumieć określone zapisy z ustawy i że rozstrzygnięcia obu organów nie konkurują ze sobą.

PAP

drukuj