fot. PAP/Radek Pietruszka

Komisja Wenecka przyjęła opinię na temat ustawy o TK

Komisja Wenecka przyjęła dziś na sesji plenarnej opinię na temat uchwalonej w lipcu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Opinia liczy 25 stron i zawarta jest w około 130-tu punktach, odnoszących się m.in. do sposobu powoływania prezesa TK i kolejności zajmowania się sprawami przez Trybunał.

W obradach w Wenecji nie uczestniczy polska delegacja rządowa, która zarzuciła stronniczość temu organowi doradczemu Rady Europy.

Do pierwszego projektu opinii, sporządzonego po wizycie delegacji Komisji Weneckiej w Warszawie, dodano poprawki. Ich podstawą były między innymi przesłane pisemne uwagi strony polskiej liczące 13 stron.

W projekcie opinii odniesiono się między innymi do takich kwestii z ustawy, jak sposób powoływania prezesa Trybunału Konstytucyjnego, jego liczebność, kolejność zajmowania się sprawami przez TK oraz kwestia włączenia sędziów zaprzysiężonych przez prezydenta i niepublikowania orzeczeń Trybunału.

Opinia Komisji Weneckiej w sprawie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym jest nierzetelna i jednostronna, zawiera też błędy rzeczowe – oceniła strona polska w stanowisku wobec projektu opinii, do którego dotarła Polska Agencja Prasowa. Według strony polskiej, Komisja nie działała bezstronnie i apolitycznie.


PAP/RIRM

drukuj