Komisja rolnictwa przedstawi zadania MRiRW do 2019 r.

W Sejmie trwa posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Minister rolnictwa przedstawi informację o zadaniach resortu na lata 2015-2019. Odbędzie się także pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Wczoraj minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel na konferencji powiedział, że główne obszary prac to: Wspólna Polityka Rolna i współpraca międzynarodowa, m.in. w ramach Unii Europejskiej, jak i projektu umowy UE-USA ws. rolnych.

Resort ma opracować pakt dla obszarów wiejskich. Jeśli chodzi o rynki rolne, najpilniejsze działania zostaną podjęte na rynku mleka i wieprzowiny. Zmiany są także przygotowywane na poziomie administracji – zapowiedział na konferencji minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel.

– Przystępujemy do opracowania paktu dla obszarów wiejskich, który wprowadzi politykę wiejską, a więc w ramach polityki spójności. Chcemy jednoznacznie określić, jakie działania, jakie filary będą dla nas najważniejsze w najbliższych latach. Musimy dokonać audytu poszczególnych instytucji, ale też zgodnie z naszym programem, przystępujemy do przygotowania ustawy o konsolidacji agencji zajmującej się bezpieczeństwem żywności, czyli inspektoratów, a także powołania Agencji Obszarów Wiejskich, przekształcenia jej z agencji płatniczej na płatniczą programową. To po to, żeby gminy i społeczności wiejskie miały partnera przy programowaniu rozwoju poszczególnych obszarów wsparcia – powiedział Krzysztof Jurgiel.

Minister wskazał na potrzebę konkretnej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Miałaby się ona odnosić nie tylko do sprzedaży nieruchomości, ale też określać rolę państwa w zakresie wspierania gospodarstw rodzinnych.

Resort zwróci się do ok. 150 organizacji i instytucji o przedstawienie swoich wniosków i postulatów do tego programu.

Ministerstwo oceniło także działania podjęte w ostatnich 8 latach przez PO-PSL. W dokumencie zwrócono uwagę na opóźnienia, co doprowadziło do destabilizacji rynków rolnych, m.in. mleka i wieprzowiny.

Zarzucono też koalicji PO-PSL dopuszczenie do niekontrolowanej sprzedaży państwowej ziemi.

RIRM

drukuj