Komisja ds. VAT przesłucha Andrzeja Seremeta

Dzisiaj komisja śledcza ds. VAT przesłucha czwartego świadka. Będzie nim Andrzej Seremet, prokurator generalny w latach 2010-16.

Andrzej Seremet był pierwszym i jedynym prokuratorem generalnym, który nie łączył swojej funkcji ze stanowiskiem ministra sprawiedliwości. Był to efekt reformy przeforsowanej w 2009 roku przez rząd Donalda Tuska. Po objęciu władzy przez rząd PiS przeprowadzono zmiany prawne, przywracające unię personalną ministra i prokuratora generalnego.

Według danych resortu finansów, w okresie urzędowania Andrzeja Seremeta tzw. luka VAT-owska powiększyła się w znaczny sposób.

Dotąd jako świadkowie przed komisją zeznawali dwaj poprzednicy Seremeta na stanowisku prokuratora generalnego, którzy byli jednocześnie ministrami sprawiedliwości.

Środowy świadek Andrzej Czuma zeznał, że w czasie urzędowania nie miał informacji o przestępstwach karno-skarbowych, a na naradach w Ministerstwie Sprawiedliwości wyłudzenia VAT nie zostały przedstawione jako problem systemowy. Jego poprzednik Zbigniew Ćwiąkalski, przesłuchiwany przez komisję w ubiegły czwartek, zeznał m.in., że w 2008 roku, gdy był ministrem sprawiedliwości, wyłudzenia VAT to nie była grupa przestępstw dominujących, a przestępczość, w tym przestępczość gospodarcza, spadała.

Wcześniej komisja – w połowie września – przesłuchała prof. Witolda Modzelewskiego, wiceministra finansów w latach 1992-96 i autora pierwszej ustawy o VAT. Mówił on m.in., że tendencja spadku udziału dochodów z VAT w relacji do PKB zaczęła się już w roku 2008, a narastała w 2009 r. i utrzymywała się przez kolejne lata. Zwrócił uwagę, że w 2009 r. budżet państwa zakładał dochody z VAT na poziomie 119 mld zł, ale po zmianie budżetu wykonanie wyniosło 99 mld zł. Przekonywał, że powodem nie był kryzys, bowiem dotyczył on tylko VAT, a nie całej gospodarki.

Komisja śledcza ds. VAT powołana została na początku lipca br. Ma zbadać i ocenić prawidłowość działań rządów PO-PSL związanych z zapewnieniem dochodów z VAT i akcyzy oraz ewentualne zaniedbania w tym zakresie. Zbada okres od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r. W uzasadnieniu uchwały napisano, że w latach 2007-2015 można było zaobserwować zjawisko stopniowego rozszczelnienia systemu VAT.

Zgodnie z uchwałą Sejmu powołującą komisję jej prace mają odnosić się w szczególności do działań, zaniedbań i zaniechań m.in. członków rządu, „w szczególności ministra właściwego do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych, i podległych im funkcjonariuszy publicznych”.

PAP/RIRM

drukuj