fot. gov.pl

Komendant Główny PSP i RPD podpisali list intencyjny w sprawie współpracy na rzecz edukacji dzieci i młodzieży

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartkowiak podpisali list intencyjny w sprawie współpracy na rzecz edukacji dzieci i młodzieży – poinformowała Państwowa Straż Pożarna.

We wtorek na stronie internetowej Państwowej Staży Pożarnej opublikowano informację o tym, że w siedzibie Komendy Głównej PSP, Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartkowiak podpisali list intencyjny. Dotyczy on współpracy RPD z Komendantem Głównym PSP na rzecz edukacji dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa i ratownictwa oraz na rzecz propagowania wśród dzieci i młodzieży postaw prospołecznych.

Według podpisanego listu obie strony zadeklarowały wolę współpracy w zakresie podejmowania wspólnych działań m.in. edukacyjnych na rzecz upowszechniania wśród przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych oraz młodzieży szkół ponadpodstawowych wiedzy na temat przeciwdziałania niebezpieczeństwom, w tym działań przeciwpożarowych, działań edukacyjnych z zakresu ratownictwa, umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Współpraca będzie dotyczyć również na rzecz krzewienia kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, w tym wspierania organizowanych zawodów sportowych, festynów i zabaw oraz na rzecz promowania wśród dzieci i młodzieży postaw proekologicznych.

PAP

drukuj