fot. PAP/Rafał Guz

KNF zgodził się na powołanie Kluzy na prezesa BOŚ Banku

Stanisław Kluza może zostać powołany na stanowisko prezesa tego banku, zgodziła się na to bowiem Komisja Nadzoru Finansowego. BOŚ podał w komunikacie, że Kluza zarządza bankiem od marca br., a realizowana od kwietnia nowa strategia przynosi już wymierne rezultaty.

Biuro prasowe banku poinformowało, że Kluza jest doktorem nauk ekonomicznych związanym ze Szkołą Główną Handlową. Od początku kariery zawodowej specjalizuje się w problematyce rynku finansowego, analizach makroekonomicznych oraz metodach ilościowych. Był wiceministrem, a następnie ministrem finansów (lipiec-wrzesień 2006 r.), a w latach 2006-2011 przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego.

W komunikacie wskazano, że niecały miesiąc po objęciu przez Kluzę obowiązków prezesa – 20 kwietnia 2016 r. – BOŚ opublikował Ramową Strategię Rozwoju na lata 2016-2020. Do kluczowych kierunków ujętych w strategii należą: korekta modelu biznesowego Grupy, konieczność zapewnienia stabilnych źródeł finansowania, rozszerzanie aktywności w obszarze szeroko pojętej ochrony środowiska, a także zwiększanie zaangażowania na polu obsługi małych i średnich przedsiębiorstw.

Zakłada się, że w perspektywie 2020 r. bank zakłada wzrost ROE (wskaźnika zwrotu z kapitałów własnych) do poziomu przekraczającego 7 proc., wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) zostanie obniżony do ok. 51 proc., a zysk netto przekroczy 140 mln zł. Zaznaczono, że wartości te nie uwzględniają podatku bankowego.

„Wśród istotnych sukcesów BOŚ zrealizowanych w br. należy wymienić obniżenie kosztów finansowania w wyniku wykupu euroobligacji o wartości 250 mln euro i zastąpieniu ich tańszym pieniądzem pozyskiwanym na rynku depozytów złotowych, sfinalizowanie podniesienia kapitału zakładowego Banku o 400 mln zł, sukcesywną zmianę struktury portfela kredytowego, a także zwiększenie zaangażowania na polu obsługi małych i średnich przedsiębiorstw oraz w szeroko pojętym obszarze ochrony środowiska” – napisano w komunikacie.

„Podjęte działania powiązane z konsekwentnym wdrażaniem nowej strategii BOŚ przynoszą wymierne rezultaty. W III kwartale (co warto podkreślić – również po dodatnim II kwartale), BOŚ odnotował 12,7 mln zł skonsolidowanego zysku wobec 7,4 mln zł straty za porównywalny okres 2015 r.” – dodano. Podkreślono, że grupa BOŚ spełnia wymagane poziomy współczynników kapitałowych zgodnie z zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego.

PAP/RIRM

drukuj