fot. PAP

KE przekazała Ukrainie 260 mln euro pomocy

Komisja Europejska przekazała w środę Ukrainie 260 mln euro unijnej pomocy na ustabilizowanie sytuacji budżetowej. To kolejna część tzw. pomocy makrofinansowej dla tego kraju o łącznej wartości 1,6 mld euro.

„Ta płatność jest dalszym konkretnym znakiem solidarności Europy z narodem ukraińskim. Pomagamy (Ukrainie) w rozwiązaniu problemu pilnych potrzeb finansowych, jednocześnie wspierając ambitny proces reform mających na celu ustabilizowanie gospodarki i stworzenia warunków do trwałego rozwoju” – oświadczył komisarz ds. gospodarczych i walutowych Pierre Moscovici.

Pierwszą ratę wsparcia w wysokości 100 mln euro Ukraina otrzymała w maju. W czerwcu Kijów dostał kolejny przelew na pół miliarda euro. W ubiegłym tygodniu KE udało się zebrać na rynkach finansowych środki na kolejną transzę.

Unijna pomoc makrofinansowa ma służyć zaspokojeniu najpilniejszych potrzeb Ukrainy, w tym uregulowaniu zewnętrznych należności. KE zapowiedziała, że kolejne płatności w wysokości 500 i 250 mln euro będą realizowane odpowiednio pod koniec tego roku i wiosną 2015 r.

Wypłata następnych rat unijnego wsparcia zależeć będzie od realizacji przez Ukrainę reform, uzgodnionych z Międzynarodowym Funduszem Walutowym.

W środę KE zwiększyła też o dodatkowe 3,3 mln euro pomoc humanitarną dla ludności wschodniej Ukrainy. Środki te mają pomóc dotkniętym przez konflikt w Donbasie przygotować się do nadchodzącej zimy. Poza zapewnieniem schronienia chodzi też o pomoc żywieniową i zdrowotną.

KE podała, że kolejne 4,5 mln euro przewidziane jest na potrzeby uchodźców wewnętrznych, zwłaszcza na projekty aktywizacji społeczności lokalnej na małą skalę (m.in. na szkoły i placówki medyczne).

Sytuacja humanitarna w regionie Doniecka i Ługańska jest bardzo zła. W wyniku działań wojennych doszło do poważnych uszkodzeń infrastruktury, sieci energetycznych, wodociągowych czy kanalizacyjnych. Ocenia się, że ponad 440 tys. osób uciekło ze swoich domów, znajdując schronienie w innych częściach Ukrainy, natomiast 488 tys. osób wyjechało za granicę.

Cały pakiet pomocowy dla Ukrainy, który UE przyjęła w marcu, ma wartość ponad 11 mld euro i ma być rozłożony na kilka lat. Składają się na niego m.in. granty oraz pożyczki z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Unijne wsparcie zależy jednak od wdrażania przez władze w Kijowie reform i programu naprawczego.

PAP

drukuj