fot. twitter.com

KE podtrzymuje opinię, że ustawa o sądach jest niezgodna z prawem UE

Komisja Europejska obstaje przy swoim stanowisku, że polska ustawa o sądach powszechnych jest niezgodna z prawem unijnym, poprzez wprowadzenie innego wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn – powiedział wiceszef KE Frans Timmermans w Brukseli na posiedzeniu komisji sprawiedliwości Parlamentu Europejskiego.

W poniedziałek w Brukseli komisja wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (LIBE) Parlamentu Europejskiego debatowała na temat praworządności w Polsce. Przemawiał m.in. wiceszef KE Frans Timmermans.

„Komisja Europejska obstaje przy swoim stanowisku, że polska ustawa jest niezgodna z prawem unijnym, poprzez wprowadzenie innego wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn sędziów. Wprowadza dyskryminację dla poszczególnych osób ze względu na płeć” – oświadczył Frans Timmermans.

Dodał, że KE ma również wątpliwości prawne co do „wolnej ręki” do przedłużenia mandatów sędziów, którzy osiągnęli wiek emerytalny.

„W ten sposób niezależność sądów będzie zagrożona” – powiedział.

Zaznaczył, że KE obecnie pracuje nad oceną odpowiedzi strony polskiej na zarzuty Komisji.

Pod koniec lipca Komisja Europejska poinformowała o wszczęciu postępowania wobec Polski o naruszenie unijnych przepisów w następstwie publikacji w polskim Dzienniku Ustaw ustawy o ustroju sądów powszechnych.

Główne zastrzeżenie prawne Komisji w odniesieniu do ustawy dotyczy dyskryminacji ze względu na płeć z powodu wprowadzenia odmiennego wieku przejścia w stan spoczynku dla kobiet (60 lat) i mężczyzn (65 lat) sprawujących urząd sędziowski. Zdaniem Komisji jest to sprzeczne z art. 157. Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz dyrektywą w sprawie równości płci w dziedzinie zatrudnienia.

 

PAP/RIRM

drukuj