Ukraińcy bez wizy do Unii Europejskiej

Od dziś Unia Europejska znosi obowiązek posiadania wiz dla obywateli Ukrainy. Oznacza to, że Ukraińcy będą mogli wjechać do państw wspólnoty bez wizy na 90 dni w ciągu pół roku. Liberalizacja przepisów nie dotyczy wjazdu do Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Pomimo zniesienia wiz, obywatele Ukrainy będą musieli posiadać ważny paszport biometryczny. Z danych Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy wynika, że ok. 3,5 mln obywateli posiada taki dokument.

Wjeżdżający na teren Polski będą musieli podać powód i warunki planowanego pobytu.

Jarosław Ziętkiewicz, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, podkreśla, że zainteresowanie wśród obywateli Ukrainy pobytem w Polsce jest duże.

Przybywają osoby, które starają się zarówno o pobyt czasowy, jak i o pobyt stały. Jeżeli chodzi o pobyt czasowy, to starają się o niego z różnych powodów: ze względu na małżeństwo z obywatelem polskim, na połączenie z członkiem rodziny, z powodu podjęcia pracy, czy studiów. Codziennie wpływa około sześćdziesięciu wniosków o zezwolenie na pobyt czasowy – to sporo. Nasi urzędnicy muszą te wszystkie wnioski obsłużyć, nadać im bieg i w postepowaniu administracyjnym wydać decyzje. Większość wśród tych, którzy starają się o zezwolenie na pobyt czasowy, czyli ponad 80 proc. pochodzi od obywateli Ukrainy – zaznacza Jarosław Ziętkiewicz.

Gotowość do obsługi ruchu, który szacunkowo może zwiększyć się o 10 proc., wykazała Straż Graniczna.

Zniesienie przez UE wiz dla obywateli Ukrainy Rada Unii Europejskiej zatwierdziła 11 maja. Wcześniej porozumienie w tej sprawie zostało przegłosowane przez Parlament Europejski.

RIRM

drukuj