Katowice: Forum dla Wolności i Rozwoju

W Katowicach trwa pierwsza edycja Forum dla Wolności i Rozwoju. Dziś w obradach weźmie udział prezydent Andrzej Duda, który objął patronat honorowy nad wydarzeniem.

W kongresie uczestniczą przedstawiciele świata biznesu, prawa, polityki i organizacji pozarządowych z Polski i zagranicy.

Michał Rybicki, szef i współorganizator projektu, podkreśla, że forum ma na celu sformułowanie zmian legislacyjnych, które wychodzą od samych przedsiębiorców.

– Taka jest geneza tego projektu, który zmierza właśnie do tego, by zaproponować zmiany obowiązującego prawa w kluczowych dwudziestu obszarach dotyczących gospodarki, efektywności publicznej. Cel projektu jest bardzo merytoryczny. Jest nim sformułowanie propozycji zmian. Na etapie badawczym diagnozowaliśmy obszary problemowe – te obszary, które wymagają pilnej zmiany, a w ramach projektu i pracy przed kongresem formułowaliśmy pewne postulaty, które doprecyzujemy i które zaprezentujemy prezydentowi Andrzejowi Dudzie – mówi Michał Rybicki.    

W ramach Forum odbywają się prace w grupach eksperckich, które zaowocują opracowaniem szkiców ustaw dotyczących kluczowych obszarów z zakresu gospodarki. Uczestnicy podsumują także dziesięciomiesięczne zagraniczne badania, których celem było zebranie najlepszych praktyk legislacyjnych z innych państw.

Forum Dla Wolności i Rozwoju to największa w tej części Europy inicjatywa zawiązana przez przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji rządowych i pozarządowych. Spotkanie w Katowicach zakończy się jutro.

RIRM

drukuj