fot. sxc.hu

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich domaga się zaprzestania finansowania in vitro ze środków publicznych

Eksperci z Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich apelują do rządu Mateusza Morawieckiego o wstrzymanie finansowania procedury in vitro ze środków publicznych. Jak wskazują w liście, mimo oficjalnego zaprzestania wspierania tej metody sztucznego zapłodnienia w 2016 r., nadal jest ona realizowana poza wiedzą ministra zdrowia.

Furtkę stanowią programy samorządowe, które wymagają akceptacji i pozytywnej opinii prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. W ostatnich kilku miesiącach agencja wydała szereg takich opinii, co stanowi jawne pogwałcenie decyzji ministra zdrowia – podkreślili sygnatariusze listu i zaapelowali o pilną reakcję m.in. szefa resortu zdrowia, Adama Niedzielskiego.

Stanowisko lekarzy popiera ks. prof. Paweł Bortkiewicz. Bioetyk w rozmowie z Redakcją Informacyjną Radia Maryja podkreślił, że tzw. metoda in vitro nie jest formą leczenia niepłodności, a jednocześnie odbiera godność człowieka.

Reprodukcja in vitro nie jest żadną terapią, ponieważ nie leczy bezpłodności. Zaspokaja jedynie potrzebę posiadania dziecka poprzez wytworzenie tego dziecka drogą „reprodukcji”, jak samo to słowo wskazuje. Jest to potraktowanie dziecka w sposób przedmiotowy, instrumentalny, a zatem niegodny człowieka. Stąd wymagana jest po prostu bezwzględna jednoznaczność stanowiska w imię obrony godności człowieka przychodzącego na świat – wskazał ks. profesor.

Kapłan zaznaczył też, że in vitro jest formą eugeniki, czyli selekcji embrionów.

– Każde zapłodnienie in vitro jest metodą eugeniczną z tego względu, że z pośród kilku zapłodnionych komórek jajowych, które się rozwijają, wybiera się zarodek, który rokuje największe szanse rozwoju. Pozostałe natomiast zostają zamrożone. Mamy tutaj do czynienia z klasycznym przykładem eugeniki – wyjaśnił ks. prof. Paweł Bortkiewicz.


Poniżej prezentujemy pełną treść oświadczenia:

                                                    Szanowny Panie Premierze,
Szanowny Panie Ministrze,
Szanowna Pani Minister,

Lekarze zrzeszeni w Katolickim Stowarzyszeniu Lekarzy Polskich jako swoją misję i podstawową wartość uznają życie człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, jego zdrowie i godność. Jesteśmy świadomi osiągnieć współczesnej medycyny, postępu technologicznego i dumni z nich.  Pozwalają one ratować życie w najcięższych powikłaniach, najtrudniejszych sytuacjach zdrowotnych.

Jednocześnie stoimy na stanowisku, iż osiągniecia współczesnej medycyny powinny być spójne z chrześcijańskimi wartościami i tradycjami, jak również z sumieniem lekarza i pacjenta.

Z całego serca promujemy i wspieramy działania służące dobru i bezpieczeństwu pacjenta, w tym rozpoznawanie i przyczynowe leczenie zaburzeń płodności. Nie popieramy natomiast wdrażania zamiast tego metod sztucznego rozrodu jako sprzecznych z chrześcijańską moralnością i nauką Kościoła. Metody te omijają przyczyny niepłodności, proponując zamiast ich leczenia, sztuczne wytwarzanie ludzi i ich selekcję, narażając matki na powikłania zdrowia a ich dzieci na śmierć w następstwie selekcji „nadprogramowych” zarodków i poważne zburzenia rozwoju.

Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z uprzejmą prośbą o reakcję rządu i natychmiastowe zaniechanie wydawania przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMIT) pozytywnych opinii dla programów samorządowych finansujących sztuczne zapłodnienie.

Zgodnie z polityką Prawa i Sprawiedliwości oraz deklaracjami składanymi przez poprzednich Ministrów Zdrowia – dr. n med. Konstantego Radziwiłła oraz prof. dr hab. n. med.   Łukasza Szumowskiego, finansowanie in vitro ze środków publicznych nie będzie miało miejsca i zostało oficjalnie zaprzestane w 2016 r.

Znaleziono nieuczciwą i niesprawiedliwą ścieżkę obejścia decyzji Ministra Zdrowia, poprzez furtkę jaką stanowią programy samorządowe, które są uchwalane i realizowane „poza wiedzą” Ministra Zdrowia, który kształtuje politykę zdrowotną państwa. Programy te wymagają natomiast akceptacji i pozytywnej opinii Prezesa AOTMIT.  W ostatnich kilku miesiącach obecny Prezes AOTMIT wydał szereg takich pozytywnych opinii, w tym w ciągu ostatnich tygodni, co stanowi jawne pogwałcenie decyzji Ministra Zdrowia.

Jako lekarze praktycy mamy wiedzę na temat funkcjonowania medycyny opartej na dowodach naukowych oraz oceny technologii medycznych i ich roli w dostępie do innowacyjnych metod leczenia. Najnowszą wiedzę medyczną stosujemy w naszej codziennej praktyce klinicznej, walcząc o zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów.

Nie możemy natomiast godzić się z sytuacją, kiedy niektóre władze samorządowe wydają publiczne środki finansowe pochodzące z podatków wszystkich obywateli na programy „zdrowotne”, których założenia są sprzeczne z systemem wartości znacznej  części tych obywateli, sprzeczne z ich godnością.

Mając na uwadze powyższe, zwracamy się do Pana Premiera i Pana Ministra z prośbą o pilną interwencję i spowodowanie niezwłocznego zaprzestania przez Prezesa AOTMIT wspierania realizacji regionalnych programów in vitro.

Prosimy również o rozważenie wdrożenie zmian w prawie, które w sposób jednoznaczny uniemożliwią partycypowanie państwa w finansowaniu metod zapłodnienia pozaustrojowego, a będą promowały skuteczne, bezpieczne dla matki i dziecka, szanujące ich godność metody diagnostyki i leczenia niepłodności.

Dr med. Elżbieta Kortyczko Prezes Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich

Prof. Bogdan Chazan Vice Prezes Zarządu Głównego

Dnia 5 lutego 2022 roku

RIRM/radiomaryja.pl

drukuj
Tagi: ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl