fot. PAP

Już w niedzielę odbędą się Wybory Samorządowe

W najbliższą niedzielę (16 listopada) odbędą się Wybory Samorządowe. Będziemy wybierać władze samorządowe począwszy od wójtów, a skończywszy na prezydentach miast. Głosowanie będzie dotyczyło zarówno jedno, jak i wieloosobowych organów.

Uprawnionych do głosowania jest 30 mln 750 tys. osób. Głosy można oddawać w miejscu stałego zamieszkania. Prawo do głosowania przysługuje wszystkim, którzy  najpóźniej w dniu głosowania mają ukończone 18 lat oraz stale zamieszkują na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, co jest potwierdzone wpisem do stałego rejestru wyborców. Powyższe wymagania dotyczą również prawa do udziału w głosowaniu w wyborach do rady dzielnicy miasta. stołecznego Warszawy.

Wybory te mają podwójny charakter – bezpośredni i pośredni. Wybierani będą członkowie tzw. ciał kolegialnych, do których należą członkowie rady gmin, rady powiatów i sejmików wojewódzkich oraz organy jednoosobowe – wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast. Należy dodać, że w niektórych dużych miastach, w tym samym czasie, lecz w osobnym głosowaniu, wybierani będą radni dzielnicy.

Wybranych zostanie 46 tys. 790 radnych, ponad 1,5 tys. wójtów, ponad 800 burmistrzów, 106 prezydentów miast. Będą oni wybierani w ponad 27 tys. Obwodowych Komisjach Wyborczych.

Lokale wyborcze będą czynne w godz. 7.00 – 21.00.

Oprócz członków PKW w lokalach będą obecni także mężowie zaufania, którzy mają nadzorować prawidłowy przebieg głosowania. Należy podkreślić, że PKW zrezygnowała z obowiązującego podczas poprzednich wyborów do Europarlamentu zakazu kopiowania, fotografowania lub filmowania protokołów przekazywanych do wiadomości publicznej. Mężowie zaufania będą mogli, po przeliczeniu głosów, filmować i fotografować protokoły. Mają oni także prawo do zgłaszania uwag, które powinny zostać odnotowanie, a następnie zaopiniowane przez przewodniczącego komisji. Po zakończeniu głosowania mężowie zaufania mogą pozostać w lokalu i obserwować liczenie głosów oraz zwracać uwagę na nieprawidłowości i żądać wpisania tych uchybień w protokół, który powstaje w wyniku pracy komisji.

Po wejściu do lokalu wyborczego każdy otrzyma cztery, a w miastach na prawach powiatu trzy, karty do głosowania. Wyjątkiem jest Warszawa, gdzie na dodatkowej liście znajdą się kandydaci na radnych dzielnic. Głosowanie na nich będzie odbywało się w osobnym pomieszczeniu.

Aby oddany głos był ważny należy umieścić znaczek „X” w kratce przy danym nazwisku, tak, aby oba jego ramiona przecinały się wewnątrz kratki. Najlepiej zabrać ze sobą własny długopis, co utrudni jakiekolwiek próby sfałszowania karty.

Jak informuje PKW – głosować będą mogły jedynie osoby wpisane do stałego rejestru wyborców. Można oddawać głosy tylko i wyłącznie w miejscach stałego zamieszkania, za wyjątkiem osób przebywających w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych. PKW podkreśla, że nie ma możliwości otrzymania zaświadczeń o prawie do głosowania poza miejscem stałego zamieszkania.

Więcej informacji na temat Wyborów Samorządowych można znaleźć na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

Sposób głosowania [zobacz]

Uprawnienia dla wyborców niepełnosprawnych [zobacz]

Głosowanie w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych [zobacz]

O tym, w jaki sposób będą wybierani wójtowie, radni, burmistrzowie i prezydenci miast mówi Kazimierz Czaplicki, Sekretarz PKW

O kartach wyborczych mówi Kazimierz Czaplicki, Sekretarz PKW

RIRM

 

    

drukuj