Jest rezolucja w sprawie Krymu

Parlament Europejski przyjął w Strasburgu kolejną rezolucję w sprawie Ukrainy. Tym razem w kwestii rosyjskiej napaści na naszego wschodniego sąsiada. Projekt rezolucji złożono w imieniu deputowanych z różnych frakcji politycznych.

Europosłowie, jak czytamy w dokumencie, stanowczo potępili rosyjski akt agresji i napaść na Krym, który stanowi nierozłączną część Ukrainy, jak również wezwali do niezwłocznego rozładowania napięcia wraz z natychmiastowym wycofaniem wszystkich sił zbrojnych przebywających obecnie nielegalnie na terytorium Ukrainy oraz do pełnego przestrzegania prawa międzynarodowego i zobowiązań wynikających z obowiązujących konwencji.

Posłowie do Parlamentu Europejskiego podkreślili w tej rezolucji, że w kontaktach z Rosją UE i jej państwa członkowskie muszą mówić jednym głosem i popierać prawo zjednoczonej Ukrainy do swobodnego decydowania o swojej przyszłości oraz zwrócili się do Ukrainy o nieuleganie presji, aby odroczyć wybory prezydenckie wyznaczone na dzień 25 maja 2014 r. – czytamy w przyjętym projekcie rezolucji. Zapisano w nim również, że referendum w sprawie przyłączenia się Krymu do Federacji Rosyjskiej będzie uznane za bezprawne, tak jak każde inne referendum, które byłoby sprzeczne z ukraińską konstytucją i prawem międzynarodowym.

Dawid Nahajowski, Strasburg

drukuj