Jasieniec: warsztaty dziennikarskie „Zrozumieć media”

Kolejne warsztaty edukacyjne dla młodzieży „Zrozumieć media” odbyły się w szkole im. Wincenta Witosa w Jasieńcu. Warsztaty prowadzili wykładowcy z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej oraz redaktorzy, montażyści i operatorzy z Radia Maryja i TV Trwam.

Warsztaty składały się z 3 części:

Język obrazu – podstawy przekazu telewizyjnego

Świat dźwięku – mowa, śpiew, muzyka

Słowo w druku – podstawy dziennikarstwa prasowego

Celem warsztatów było m.in. zapoznanie uczniów z działalnością telewizji, ukazanie telewizji od zaplecza, pokazanie różnicy pomiędzy komunikatami a informacją, opinią, perswazja i manipulacją. Zaznajomienie z podstawowymi terminami medialnymi. Pokazanie, że  komunikaty medialne trudno jednoznacznie zakwalifikować wyłącznie jako informacyjne, opiniotwórcze, perswazyjne lub zmanipulowane.

Ponadto młodzież nauczyła się wskazywać główne cechy uczciwego i prawidłowego  przekazu informacji, jak i podstawowego zakłamania przekazu medialnego. Dowiedzieli się, że więcej wiadomości przekazujemy mową ciała i tonem głosu niż wypowiadaną informacją.

Dzięki warsztatom przeprowadzonym przez wykładowców uczniowie rozwinęli w sobie świadomą postawę w świecie mediów, zdali sobie sprawę z konieczności zachowania samodzielnej oceny przekazu medialnego oraz zostali zachęceni do krytycznego oraz odpowiedzialnego przekazywania informacji

W pierwszej części zajęć „świat obrazu” młodzież nauczyła się o  prawidłowym ułożenia kamery,  znaczeniu tła, wyglądzie prezentera i przedstawianych przez niego informacji  oraz  roli światła.

Druga część czyli „świat dźwięku” pozwoliła młodym dowiedzieć się o częstotliwości i jej znaczeniu, tworzeniu i nagrywaniu dźwięku jego modyfikacji  jak i manipulacji nim. Młodzież miała również możliwość nauczenia się  jak stworzyć swój pierwszy kawałek muzyczny.

W ostatniej części „słowo w druku” uczestnicy poznali  czym jest informacja, opinia, jak jest między nimi różnica. Uczniowie dowiedzieli się o znaczeniu manipulacji, perswazji oraz w jaki sposób je odróżnić.

***

Relacje uczestników:  

Adam: Podobało mi się że zostałem pomalowany i bardzo jestem zadowolony z tego wykładu.

Łukasz: Podoba mi się sposób w jaki były prezentowane wykłady oraz zawarte w nich elementy humorystyczne oraz informacje o rodzajach manipulacji.

Marlena: Ciekawa forma przekazania informacji. Takie warsztaty mogłyby odbywać się częściej w naszej szkole.

Nauczyciel: Warsztaty bardzo mi się podobały są bardzo atrakcyjne w formie i treści. Widząc po reakcji młodzieży im także się podobają – i chyba to jest najważniejsze.

Karol Jasik i Monika Jędruch

drukuj