fot. Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego

J. Popiełuszko, K. Wojtyła i S. Wyszyński – Trzej bohaterowie w sutannach oddani ludziom i ojczyźnie

Co łączyło świętego Jana Pawła II, ks. Jerzego Popiełuszkę i ks. kard. Stefana Wyszyńskiego? Wszyscy trzej podkreślali swoją miłość do ojczyzny, uważali Polskę za swoje dobro i otaczali ją troską. Dostrzegali również nierozerwalny związek patriotyzmu z narodem – wspólnotą ducha i twórcą kultury. Ich przesłanie jest nadal aktualne – patriotyzm to nie abstrakcja, ale środowisko ludzi kierujących się prawdą, sprawiedliwością opartą na miłości, pokojem oraz dbałością o dobro wspólne.

W październiku obchodzimy wspomnienie liturgiczne bł. ks. Jerzego Popiełuszki i św. Jana Pawła II. We wrześniu świętowaliśmy wyniesienie na ołtarze Prymasa Tysiąclecia, ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, którego proces beatyfikacyjny trwał 30 lat. Połączyła ich nie tylko świętość, ale i miłość do ojczyzny. Ks. Jerzy Popiełuszko czerpał z patriotyzmu Jana Pawła II i ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Ci dwaj wielcy Polacy mieli wielki wpływ na posługę kapłańską i duszpasterską kapelana „Solidarności”.

fot. Ośrodek Dokumentacji Życia i Kultu Księdza Jerzego Popiełuszki

Ks. Jerzy Popiełuszko związał się ze środowiskiem ludzi pracy, a jego Msze święte przyciągały do parafii św. Stanisława Kostki rzesze wiernych. Grzegorz Kamil Szczecina napisał w artykule „Podstawowe wartości człowieka i społeczeństwa zawarte w kazaniach bł. ks. Jerzego Popiełuszki”, że ks. Jerzy opierał swoje kazania na czterech zasadniczych fundamentach: prawdzie, wolności, sprawiedliwości i solidarności.

W homilii z 24 czerwca 1984 roku mówił m.in. o formacji sumienia, którego właściwym kierunkiem jest prawda. Wiele miejsca poświęcał tematyce wolności związanej z godnością człowieka, zwłaszcza w czasie zniewolenia w systemie komunistycznym.

Podobnie jak ks. kard. Stefan Wyszyński nie dał się zastraszyć reżimowi, bronił robotników i ich praw, był z nimi, modlił się i wlewał nadzieję w ich serce.

Prymas Polski pomagał walczyć o wolną Polskę, często widywano go z kodeksem pracy, prowadził nawet Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy, zyskując miano „czerwonego prałata”. Cechowały go odwaga i prawdomówność.

– Strach zapukał do drzwi. Otworzyła mu odwaga i nikogo tam nie było – mawiał ks. kard.

Nauczanie ks. Jerzego Popiełuszki, św. Jana Pawła II i Prymasa Tysiąclecia opierało się na miłości i szacunku wobec drugiego człowieka.

– Każda nienawiść, każda pięść wyciągnięta przeciw bratu jest przegraną. Nie zmuszą mnie niczym do tego, bym ich nienawidził – podkreślał w kazaniach ks. kard. Stefan Wyszyński.

– Zło dobrem zwyciężaj – przekonywał za św. Pawłem ks. Jerzy Popiełuszko.

-Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują” – przypominał słowa Jezusa święty Jan Paweł II.

fot. Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Ks. Jerzy Popiełuszko, czerpiąc z nauczania prymasa i papieża Jana Pawła II, tłumaczył znaczenie sprawiedliwości i pojednania w duchu miłości, których źródłem jest Bóg.

W słowie skierowanym do działaczek „Solidarności” uwięzionych w bydgoskim Fordonie, mówił, że wolność zdobywa się nie za cenę zdrady samego siebie.

– Postawmy życie w prawdzie na pierwszym miejscu, jeżeli nie chcemy, by nasze sumienie porosło pleśnią. Słowo prawdy, życie w prawdzie może kosztować, jest czasami ryzykowne. Ale jak mówił prymas kardynał Stefan Wyszyński <<Tylko za plewy się nie płaci. Za pszeniczne ziarno prawdy – trzeba zapłacić>> – zaznaczył ks. Jerzy.

Za ks. kard. Stefanem Wyszyńskim i św. Janem Pawłem II mówił o znaczeniu godności narodu, która jest bardzo często tłumiona przez fałszywy ład ideologiczny oparty na kłamstwie, przymusie oraz odmawianiu ludziom prawa do zrzeszania się i uczestnictwa w życiu publicznym.

Błogosławiony kapłan „Solidarności” w jednym z kazań przywołał wprost wypowiedź Ojca Świętego skierowaną do wiernych podczas XIV Światowego Dnia Pokoju.

– Chcesz służyć sprawie pokoju – szanuj wolność – mówił 01.01.1981 roku.

Za papieżem Polakiem, ks. Jerzy Popiełuszko mówił o „Solidarności” jako związku opartym na nadziei i będącym prawdziwą siłą narodu. Wyjaśniał, że solidarność opiera się na jedności serc, umysłów i rąk oraz ideałach, które zmieniają świat. Warto zwrócić uwagę, że u Jana Pawła II pojęcie to wyraża jedność i wspólnotę. Dla „Solidarności” ks. kard. Stefan Wyszyński był autorytetem. Bez jego nauczania ten ruch społeczny mógłby w ogóle się nie narodzić.

Kilka dni po śmierci papieża Polaka, ks. kard. Joseph Ratzinger ułożył litanię do Jana Pawła II. Już wówczas wierzył, że jego poprzednik niebawem zostanie ogłoszony świętym. Wśród wielu wezwań jest jedno: „Nauczycielu patriotyzmu, módl się za nami!”. Nauczycielami patriotyzmu byli niewątpliwie bł. ks. Jerzy Popiełuszko oraz bł. ks. kard. Stefan Wyszyński. Ich rozumienie tego pojęcia osadza się na wartościach moralnych i nierozerwalnym związku z narodem, dla którego Ojczyzna winna być najcenniejszym skarbem i dobrem.

Family News Service

drukuj