fot. PAP/Darek Delmanowicz

J. Kwieciński: Program dla Bieszczad ma poprawić szanse rozwojowe tego obszaru

Poprawa szans rozwojowych i przyspieszenie rozwoju Bieszczad, wspierane z poziomu krajowego, to główne cele programu dla Bieszczad, który w sobotę w Przemyślu przedstawił minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Podkreślił, że celem programu dla Bieszczad jest poprawa szans rozwojowych Bieszczad i przyspieszenie rozwoju tego obszaru, ale ze wsparciem z poziomu krajowego, które ma być komplementarne względem działań, które są realizowane na poziomie regionalnym, czyli przez samorząd województwa, i na poziomie lokalnym – przez samorządy lokalne.

„Chcemy to realizować poprzez współpracę z samorządami wojewódzkim, lokalnymi. Chcemy wspierać inicjatywy, które będą kierowane na rzecz Bieszczad z poziomu krajowego. Czyli finansować z poziomu krajowego konkretne inwestycje tutaj na poziomie lokalnym” – wyjaśnił Jerzy Kwieciński.

Zauważył, że obecnie w programie jest ponad 160 różnych inicjatyw.

„Włączamy wyłącznie te inicjatywy, które są albo będą realizowane. Nie włączamy tutaj projektów w sferze marzeń” – podkreślił minister.

Dodał, że program jest otwarty na nowe inicjatywy.

„Rozpoczęliśmy nad nim prace. Jeżeli będą nowe, ciekawe inicjatywy z każdego poziomu lokalnego, regionalnego czy krajowego będziemy wszystkie te inicjatywy do tego programu włączać” – zaznaczył.

Jerzy Kwieciński wyraził nadzieję, że program będzie gotowy na jesień. Zaznaczył, że jest to jeden z najważniejszych projektów strategii odpowiedzialnego rozwoju i jeden z najważniejszych w obszarze rozwoju regionalnego.

„Myślę, że będziemy się mogli pochwalić naprawdę skutecznymi działaniami na rzecz Bieszczad. Że Bieszczady będziemy nie tylko postrzegali przez pryzmat ich piękna, kultury, przyrody, ale że również w Bieszczadach będzie się dobrze żyło” – ocenił.

Minister dodał, że program obejmuje 4 powiaty, w tym 3 w całości: bieszczadzki, leski, sanocki oraz gminę Bircza z pow. przemyskiego.

Jak wskazywał, w programie zawarto dwie główne osie wsparcia: poprawę warunków życia mieszkańców oraz wykorzystanie szans rozwojowych.

W pierwszej z nich chodzi główne o poprawę dostępności transportowej (kluczowa rola Via Carpatii, ale także inne projekty, czy połączenia kolejowe), poprawa dostępności usług społecznych.

„Tu szczególnie chcemy zwrócić uwagę na usługi zdrowotne, nad opieką nad dziećmi. Chcemy wzmocnić kapitał ludzki i kapitał społeczny” – podkreślał minister.

Wymienił w tym miejscu m.in. wsparcie dla szpitali powiatowych w Ustrzykach Dolnych i Lesku, przygotowanie wspólnego, polsko-ukraińskiego systemu pierwszej pomocy medycznej, czy projekt dotyczący poprawy dostępu do usług opieki żłobkowej i przedszkolnej finansowanej z Regionalnego Programu Operacyjnego.

„Stawiamy również na podnoszenie kompetencji, dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, szczególnie dla ludzi młodych, wypracowujemy nowe schematy kształcenia zawodowego w ramach wspólnej inicjatywy z Komisją Europejską dla tych regionów zapóźnionych, realizujemy specjalne ścieżki poprawy umiejętności dla osób o najniższych kwalifikacjach” – wymieniał szef resortu Inwestycji i Rozwoju.

Z kolei drugi kierunek wsparcia – wykorzystywanie szans rozwojowych zawiera m.in. ochronę i zachowanie bioróżnorodności, w tym np. zachowanie szlaków turystycznych w ramach Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

„Musimy zachować dziedzictwo przyrodnicze, dziedzictwo kulturowe, które jest tutaj dla nas bardzo ważne” – podkreślił Jerzy Kwieciński.

W swoim wystąpieniu minister wspomniał także o „potężnym projekcie”, czyli o budowie Ośrodka Przygotowań Olimpijskich „Bieszczady” jako centralnego ośrodka sportu. Obejmie ona dwie inwestycje: jedną w Teleśnicy na 192 mln zł i Ustrzykach Dolnych na 150 mln zł.

Ponadto program dla Bieszczad zakłada także m.in. rozwój przedsiębiorczości, wzmocnienie potencjału turystycznego, wzmocnienie administracji gminnej, powiatowej oraz współpraca międzynarodowa.

Wiceminister Adam Hamryszczak w kwestii rozwoju przedsiębiorczości i wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wskazał na uruchomienie w ostatnim czasie instrumentu pożyczkowego „Przedsiębiorcza Polska wschodnia turystyka” z budżetem 200 mln zł, który skierowany jest na inwestycje do biznesu z branży turystycznej, około turystycznej.

„Mam na myśli wsparcie przedsiębiorstw wspierających produkty regionalne, przedsiębiorstw działających w obszarze agroturystyki, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które działają w obszarze uzdrowiskowym. Szeroki wachlarz podmiotów, które będą mogły skorzystać z tego instrumentu pożyczkowego, ale także szeroki wachlarz obszarowy” – wymieniał Adam Hamryszczak.

Dodał, że można dostać nisko oprocentowaną pożyczkę w wysokości 500 tys. zł, a wszystkie podmioty działające nie dłużej niż 2 lata, albo mające status miejsca przyjaznego rowerzystom nie muszą mieć tzw. wkładu własnego.

Jerzy Kwieciński i Adam Hamryszczak znaleźni się wśród panelistów konferencji „Europa Karpat”, która odbyła się w sobotę w Przemyślu. Była to 20. edycja konferencji.

PAP/RIRM

drukuj