IV Krajowy Kongres Misyjny

Dziś rozpoczyna się IV Krajowy Kongres Misyjny. Poprzedza on 1050. rocznicę Chrztu Polski oraz wizytę Papieża Franciszka w Krakowie z okazji Światowych Dni Młodzieży. Tegorocznemu kongresowi przyświeca hasło „Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału”.

Czwarty Krajowy Kongres Misyjny związany jest z 50. rocznicą uchwalenia Dekretu o misyjnej działalności Kościoła „Ad Gentes”, 40. rocznicą ukazania się adhortacji apostolskiej „Evangelii nuntiandi” Pawła VI i 25. rocznicą encykliki Jana Pawła II „Redemptoris missio”.

– Chcemy świętować rocznice ważnych dokumentów poświęconych misjom i pomyśleć o ich przyszłości. Liczymy, że uda się jeszcze bardziej zintegrować środowiska misyjne w Polsce, ożywić animację misyjną oraz znaleźć formy owocnej współpracy i dzielenia się doświadczeniami – tak cele kongresu określa przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Misji.

Hasło IV Krajowego Kongresu Misyjnego nawiązuje bezpośrednio do adhortacji apostolskiej papieża Franciszka „Evangelii gaudium”, zwłaszcza pierwszej części. Zwraca uwagę na tkwiący w wierze ewangelicznej dynamizm radości. Ten, kto cieszy się wiarą, nie może egoistycznie zachować jej dla siebie. Wiara jest źródłem radości, która pobudza do trudu misyjnego. Kongres pragnie, by wszyscy odnaleźli w sobie ewangeliczną radość i zapał misyjny.

Patronem Kongresu jest św. Jan Paweł II, największy misjonarz naszych czasów. – Zawdzięczamy mu potwierdzenie aktualności misji i przypomnienie misyjnej natury Kościoła – podkreśla ks. bp Jerzy Mazur. – Nadal pozostają aktualne słowa św. Jana Pawła II, że czas misji dopiero się zaczyna.

W dniu dzisiejszym odbędzie się konferencja naukowa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, która rozpocznie się o godz. 9:30. Wśród prelegentów głos zabiorą między innymi ks. kard. Fernando Filioni – Prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów z Rzymu oraz ks. abp Henryk Hoser SAC, biskup warszawsko-praski.

O godz. 18:00 w katedrze św. Floriana na warszawskiej Pradze sprawowana będzie Msza święta pod przewodnictwem ks. abp. Celestino Migliore, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce.

Pierwszy Ogólnopolski Kongres Misyjny odbył się w 1938 roku w Poznaniu z okazji 10-lecia ustanowienia struktur Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Drugi kongres miał miejsce w Częstochowie w 1992 r. i podjął refleksję nad encykliką misyjną „Redemptoris missio” Jana Pawła II z 1990 r. Trzeci Krajowy Kongres Misyjny, jaki miał miejsce na Jasnej Górze w październiku 1999 r., związany był z przygotowaniem do obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.

 

RIRM

drukuj