fot. https://twitter.com/ipngovpl

IPN wydał książkę prof. Mieczysława Ryby

„Kościół i państwo na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej” to najnowsza publikacja prof. Mieczysława Ryby, historyka, wykładowcy KUL oraz AKSiM. Książka jest już dostępna w sprzedaży.

Częścią polskiej tkanki narodowej są wartości chrześcijańskie. To prawda powszechna i oczywista – mówił prezes IPN, dr Karol Nawrocki.

– Pochylenie się nad zagadnieniem tak skomplikowanym jak struktura wyznaniowa i narodowa II RP w okresie międzywojennym wymaga odwagi, naukowej determinacji, wymaga też ogromu pracy – wskazał.

Podczas panelu dyskusyjnego prof. Mieczysław Ryba zaznaczył, że to Rzym stabilizował Polskę na kresach.

– Bez Kościoła rzymskokatolickiego nie ma polskości na Kresach i nie ma głównego czynnika, który stabilizuje przynależność Kresów do państwowości polskiej – podkreślił autor książki „Kościół i państwo na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej”.

Publikacja jest wielowątkowa. Zawiera ona analizy postaw politycznych duchowieństwa greckokatolickiego, prawosławnego oraz rzymskokatolickiego, a także opis polityki władz polskich w stosunku do różnych Kościołów.

– Ta książka pokazuje fantastyczną stronę dążeń Ukraińców do zaistnienia, do pewnej autonomii, ale w ramach pewnego porządku, nawet nie prawnego, a pewnego porządku kulturowego, cywilizacyjnego: „Najpierw jesteśmy katolikami, a dopiero później jesteśmy Ukraińcami” – zaznaczył prof. Andrzej Gil, wykładowca KUL.

Dziś nasze relacje z Ukrainą i z Kościołem greckokatolickim, choć trudne, są absolutną racją stanu – akcentował minister edukacji i nauki prof. Przemysław Czarnek.

– Musimy je rozwijać, bo to jest jedyny kierunek wzmacniania również państwa polskiego i społeczeństwa polskiego. Ta książka przyczynia się właśnie do realizacji tego, za co Panu Profesorowi – mojemu przyjacielowi – bardzo serdecznie dziękuję – mówił szef MEiN.

Publikację wydał Instytut Pamięci Narodowej. Książkę nabyć można stacjonarnie m.in. w księgarniach i punktach sprzedaży IPN lub za pośrednictwem internetu.

TV Trwam News

drukuj