fot. https://stopprzemocy.org/

Instytut Ordo Iuris uruchomił program przeznaczony dla ofiar przemocy

Instytut Ordo Iuris uruchomił Program Spraw Precedensowych przeznaczony dla ofiar przemocy domowej. Opiera się on na realnych przyczynach przemocy oraz skutecznych metodach jak z nią walczyć.

Ofiarami przemocy są najczęściej kobiety, dzieci, osoby starsze, a także niepełnosprawne. Przemocy doświadczają także mężczyźni. Jednak w 73 proc. problem ten dotyczy kobiet.

Osoby, które doświadczają przemocy domowej nie zawsze otrzymują odpowiednie wsparcie w instytucjach do tego powołanych. Dlatego Instytut Ordo Iuris przygotował Program Spraw Precedensowych. W jego ramach ruszył serwis internetowy stopprzemocy.org.

– Ten portal jest pierwszym elementem realizacji  konwencji praw rodziny. Konwencji, którą przygotował Instytut Ordo Iuris. Konwencji, która jest postulowana przez obywatelską inicjatywę „Tak dla rodziny. Nie dla gender” powiedział Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu Ordo Iuris.

Katarzyna Porczyk wskazała, że na portalu stopprzemocy.org znajduje się nie tylko poradnik zawierający m.in. informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia, ale także interaktywna mapa. [zobacz]

– Na tej mapie znajdą się dane instytucji, które świadczą pomoc ofiarom przemocy, zwłaszcza kobietom. Tych instytucji jest cała lista, ale jesteśmy bardzo otwarci na wszelkie uwagi, żeby rozszerzyć tę listę podkreśliła Katarzyna Porczyk.

Na stronie znajduje się również formularz, który pozwoli osobie, która nie wie czy jest ofiarą przemocy, wstępnie zdiagnozować sytuację i pokieruje do instytucji, które mogą ją wspomóc. Filip Wołoszczyk zaznaczył, że Instytut Ordo Iuris przygotował również poradnik dotyczący tej kwestii.

– Ten poradnik ma być poradnikiem praktycznym. On nie ma omawiać doktryny, nauki prawa, tylko dać ofierze, którą stawiamy w centrum, konkretne narzędzia, jak z taką przemocą walczyć – zaznaczył.   

Karolina Pawłowska zwróciła uwagę, że przemoc stała się instrumentem politycznej walki. W państwach, które od lat stosują opartą o ideologiczne założenia wizję walki z przemocą, odsetek przemocy wobec kobiet jest najwyższy. W państwach skandynawskich wynosi ok. 50 proc., w Polsce 19 proc.

Konwencja stambulska, która jest skonstruowana w duchu ideologii gender, pomija rzeczywiste przyczyny przemocy takie jak rozpad rodziny, uzależnienia czy seksualizację wizerunku kobiet w mediach.

– Pokazuje nam to, że droga, która jest proponowana m.in. w konwencji stambulskiej nie jest drogą, którą powinniśmy podążać, żeby walczyć z przemocą domową mówiła Karolina Pawłowska.

Najczęstszą formą przemocy domowej jest przemoc psychiczna – wynika z danych policji. W ubiegłym roku jej ofiarą padło ponad 81 tys. osób. Przemocy fizycznej doświadczyło ok. 57 tys. osób. Znacznym problemem jest również nadużywanie alkoholu.

TV Trwam News

drukuj