Górnicy protestowali przed JSW

Przed siedzibą zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej odbył się dziś protest związkowców. Przypominali oni o swoim sporze z zarządem spółki ws. tegorocznego wzrostu płac oraz warunków umów zawieranych z nowymi pracownikami.

 

Manifestacja zgromadziła około 2000 górników.

 

„Przed spółką od 1700 do 2000 górników spotkało się na manifestacji przeciwko niedotrzymania umowy zbiorowej podpisanej w zeszłym roku. Protestowaliśmy także za podwyżkami,  aby nastąpiły  jeszcze w tym roku ze względu na spadek realnej płacy. Wykazywaliśmy różnice dbania o pracowników. Zarząd JSW podniesienie wynagrodzenia o 400 proc. natomiast zarząd proponuje swoim pracownikom 2.8 proc.”- powiedział  Piotr Szereda z Międzyzakładowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego JSW SA.

 

Związkowcy zarzucają też prezesowi spółki, że  łamie prawo pracy.

 

„Państwowa Inspekcja Pracy daje mu wytyczne w jaki sposób należy zawrzeć u mowy z pracownikami nowo przyjętymi, ponieważ łamie prawo pracy. A on w momencie gdy nie chce podpisać porozumienia o podwyżkę, stwierdza, że zapyta się PIP czy sam może dać podwyżkę w wysokości 2.8 płacy zasadniczej i tu będzie respektował tylko opinię PIP”dodał Szereda.

 

Jeszcze w tym roku 6 lipca w zakładach spółki zorganizowany został dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Związkowcy nie wykluczają kolejnych akcji strajkowych, jednak formę ewentualnych protestów oraz datę ich organizacji poznamy dopiero po orzeczeniu Sądu Apelacyjnego w Katowicach, który rozpatruje zażalenie złożone przez zarząd JSW. Dotyczy ono decyzji pierwszej i drugiej instancji, które odrzuciły wniosek spółki o zabezpieczenie 20 milionów złotych roszczeń w wypadku organizacji akcji strajkowych.

 

Wypowiedź Piotra Szeredy:


Pobierz Pobierz

 

RIRM

drukuj