Fatalny projekt ustawy bioetycznej

To najgorszy z projektów ustawy bioetycznej. Tak projekt Ministerstwa Zdrowia dotyczący między innymi in vitro ocenia ks. abp Henryk Hoser, przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych.  Na Jasnej Górze obraduje Rada Biskupów diecezjalnych.

Zagadnienia bioetyczne to jeden z punktów obrad Rady Biskupów Diecezjalnych. Ksiądz arcybiskup Henryk Hoser, przewodniczący Zespołu ds. Bioetycznych przedstawił biskupom ordynariuszom ocenę przygotowanego przez resort zdrowia projektu ustawy o leczeniu niepłodności. Zwrócił uwagę, że ministerialne propozycje  to tak naprawdę zbiór zasad stosowania metody in vitro. I nie ma to nic wspólnego z leczeniem niepłodności. Księża biskupi zapoznali się ze wstępnym projektem statusu embrionu ludzkiego.

Projekt ten – jak podkreśla ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski – będzie przedstawiony wszystkim księżom biskupom.

–  On jest tylko punktem wyjścia do szerszego rozważania kwestii, które dzisiaj są tak rozległe i rozbudowane, a jednocześnie tak rozbieżne – zauważył ks. abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Dokument ma uporządkować wiedze o pierwszym etapie życia człowieka. Jest to konieczne wobec szerzącej się nie tylko w mediach lewicowej propagandy, która uprzedmiotawia człowieka. Stąd mówienie o prawie do aborcji, do wyboru, prawie do posiadania dzieci, wreszcie prawie do posiadania zdrowych dzieci. Ta wizja jest skrajnie sprzeczna z wizją chrześcijańską, którą reprezentują obrońcy życia.

Przy tej wizji pro-life mówi się o człowieczeństwie, godności człowieka od początku życia ludzkiego, gdzie nie ma mowy o uprzedmiotowieniu człowieka i nie ma mowy o tym, że matka może uprzedmiotowić swoje dziecko, czyli prawa jednej osoby mają górować nad prawami drugiej osoby – powiedział ks. abp Stanisław Gądecki.

Przygotowywany przez Zespół Konferencji Episkopatu Polski do spraw Bioetycznych projekt dokumentu bioetycznego będzie także odnosił się do eksperymentów na ludzkich embrionach.

 

TV Trwam News

drukuj