Edukacja przedszkolna dotowana z budżetu państwa

Od września bieżącego roku edukacja przedszkola będzie dotowana z budżetu państwa – zdecydował Sejm nowelizując ustawę o systemie oświaty.

Za przyjęciem dokumentu głosowało 421 posłów, nikt nie był przeciw, jeden poseł wstrzymał się od głosu.

W głosowaniu Sejm odrzucił poprawki PiS i SLD do projektu noweli. Jedna z poprawek PiS-u zakładała, że środki z budżetu na dofinansowanie wychowania przedszkolnego będą przekazywane samorządom w formie subwencji, a nie dotacji celowej.

Inna odrzucona poprawka PiS mówiła o tym, że prawo do edukacji przedszkolnej czterolatki i trzylatki otrzymają już od września 2013 r.

Poseł Sławomir Kłosowski z PiS akcentuje, że nieprawdopodobne jest to, aby rząd PO-PSL oficjalnie w ustawie pozbawiał części rodziców do prawa korzystania ich dzieci z przedszkola.

-Ta ustawa nie likwiduje problemu rosnącego braku miejsc w przedszkolach przeciwnie, sankcjonuje taki stan rzeczy do 2017 roku. To nieprawdopodobne w XXI wieku. W środku Europy, rząd PO i PSL nazywający się rządem obywatelskim, oficjalnie w ustawie pozbawia części rodziców prawa do korzystania z przedszkola. Dlatego PiS zgłasza poprawkę, ażeby wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym zapewnić miejsce w przedszkolu już w tym roku a nie w 2015 czy w 2017 roku. Donald Tusk i PO odrzucając naszą poprawkę bierze to na własne sumienie, na własną odpowiedzialność tych rodziców, którzy w latach 2013-2017 nie będą mogli znaleźć miejsca dla swojego dziecka w przedszkolu publicznym – mówi poseł Sławomir Kłosowski

Poseł Marzena Wróbel z SP pytała w Sejmie: kiedy zamiast dotacji, gminom zostaną przyznane subwencje przedszkolne finansujące całość tego zadania?

-Ta ustawa nie jest doskonała, ale jednak w wyniku uchwalenia samorządy dostaną wreszcie – po raz pierwszy od dziesiątków lat – jakieś pieniądze na realizacje zadania, jakim jest wychowanie przedszkolne. W związku z tym SP mając pełną świadomość niedostatków tej ustawy, zagłosuje za tym projektem. Ale mam pytanie do pani minister: kiedy wreszcie koalicja rządząca zdecyduje się na rozwiązanie całościowe tego problemu? Kiedy wreszcie zamiast dotacji przyznacie gminom subwencje przedszkolną, która będzie finansowała całość tego zadania a nie 1/3? – pytała poseł Marzena Wróbel.

Zgodnie z nowelizacją od 1 września br. opłata za każdą dodatkową godzinę opieki przedszkolnej – powyżej pięciu godzin bezpłatnych – ma wynieść nie więcej niż jeden złoty. Na obniżenie opłat wnoszonych przez rodziców za dodatkowe godziny opieki samorządy mają otrzymać dotację z budżetu państwa.

Poza tym od 1 września 2015 r. wszystkie dzieci czteroletnie, a od 1 września 2017 r. dzieci trzyletnie – będą miały prawo do edukacji przedszkolnej.

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty trafi teraz do Senatu.

RIRM

drukuj