fot. mpips.gov.pl

E. Rafalska: Nie będzie nowego sposobu składania wniosku o „500 plus”

Nie przewidujemy zmian w kwestii ubiegania się przez rodziny o świadczenie wychowawcze „500 plus”. Nie będzie nowego sposobu składania wniosku – oświadczyła w poniedziałek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

„Nie przewidujemy zmian w zakresie ubiegania się przez rodziny o świadczenie wychowawcze <<500 plus>>. Nie będzie nowego sposobu składania wniosku. W nowym okresie świadczeniowym będą obowiązywać dotychczasowe zasady, a przyjmowanie wniosków on-line rozpocznie się już 1 lipca” – zaznaczyła minister w przesłanym PAP oświadczeniu.

Przypomniała, że świadczenie wychowawcze z rządowego programu Rodzina 500 plus nie jest przyznawane bezterminowo.

„Prawo do tego świadczenia jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. W praktyce oznacza to konieczność składania wniosku o świadczenie na nowy okres świadczeniowy” – wyjaśniała szefowa MRPiPS.

Zwróciła uwagę, że ujednolicono termin składania wniosków o różne formy wsparcia.

„Dotyczy to świadczenia wychowawczego <<500 plus>>, świadczeń rodzinnych oraz tych z funduszu alimentacyjnego. Dzięki nowelizacji wcześniejszych przepisów początkowy termin składania wniosków na każdy kolejny okres świadczeniowy został wyznaczony na 1 sierpnia, a w przypadku wniosków składanych on-line – od 2018 roku – na 1 lipca” – podkreśliła.

„Powyższa zmiana została wprowadzona z myślą o wygodzie polskich rodzin. Nie ma zatem potrzeby wprowadzania zmian w zakresie sposobu ubiegania się przez rodziny o wsparcie z rządowego programu Rodzina 500 plus. Nie przewidujemy modyfikacji ani w odniesieniu do terminu składania wniosków, ani w odniesieniu do wzoru formularzy tychże wniosków” – dodała minister.

Zwróciła uwagę, że wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć osobiście, listowanie lub przez internet.

„Jednocześnie gorąco zachęcam do składania wniosków o <<500 plus>> na nowy okres świadczeniowy w wersji elektronicznej już od 1 lipca, a od 1 sierpnia także w wersji papierowej. Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia. W praktyce oznacza to, że przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za październik nastąpi do 31 października tego roku” – podkreśliła szefowa MRPiPS.

Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko, jeśli ich dochód nie przekracza 800 zł na osobę.

PAP/RIRM

drukuj