Dziś wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące obrotu ziemią

Wstrzymanie sprzedaży państwowych gruntów przez okres pięciu lat i wprowadzenie nowych zasad prywatnego obrotu ziemią – to podstawowe założenia podpisanej przez prezydenta ustawy o obrocie ziemią, która zaczyna obowiązywać od dnia dzisiejszego.

Od teraz nabywcą ziemi rolnej może być jedynie rolnik indywidualny, a podstawową zasadą zagospodarowania ziemi należącej do państwa będzie dzierżawa. Poza tym prawo pierwokupu, które nie obejmuje dziedziczenia przez bliskich, będzie miała Agencja Nieruchomości Rolnych.

Poseł Robert Telus, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi podkreśla, że ustawa broni polskiej ziemi przed spekulantami.

– Broni naszą polską ziemię przed tymi, którzy tylko i wyłącznie handlowali polską ziemią, by bronić również przed wykupem przez obcokrajowców naszą polską ziemię. To jest dobra ustawa, która będzie służyła polskiemu rolnictwu, polskiemu rolnikowi, ale przede wszystkim będzie służyła Polsce. Tak ważna sprawa, jak ochrona naszej, polskiej ziemi, nie powinna być wykorzystywana do walki politycznej, a opozycja wykorzystuje tę ustawę do walki politycznej, nad czym osobiście mocno ubolewam. Jeżeli chodzi o to, że ona jest niezgodna z prawem unijnym, to ja się z tym mocno nie zgadzam, dlatego że takie ustawy, albo jeszcze bardziej restrykcyjne, obowiązują prawie we wszystkich krajach Unii Europejskiej – mówi poseł Robert Telus.

Od dzisiaj obowiązują również przepisy dotyczące pierwokupu prywatnych lasów przez państwo. Przewidują one, że Skarb Państwa, reprezentowany przez Lasy Państwowe, będzie miał możliwość pierwokupu lub wykupu prywatnych gruntów leśnych.

1 maja kończy się 12-letnie moratorium na zakup polskiej ziemi przez cudzoziemców, które obowiązywało od czasu wejścia Polski do UE.

Dzięki wejściu w życie nowych przepisów rynek obrotu ziemią w Polsce został ograniczony dla zagranicznych nabywców.

 

 

RIRM/TV Trwam News

drukuj