(fot.PAP/EPA)

Dyskusja nad unijnym budżetem na 2015 r.

W Parlamencie Europejskim odbędzie się dziś debata ws. budżetu na 2015 rok oraz nad dodatkowymi funduszami na rok 2014. Priorytetem PE jest zagwarantowanie, że rachunki wystawione przez liczne przedsiębiorstwa, organizacje i instytucje w państwach UE zostaną uregulowane.

Parlament nalega także na stworzenie planu płatności, który jasno zdefiniowałby zrównoważony poziom nieuregulowanych płatności oraz dalsze działania tak, by zlikwidować zaległości w płatnościach.

Poseł do PE prof. Karol Karski mówi, że budżet będzie niesatysfakcjonujący szczególnie dla Polski.

– Będzie w nim zbyt mało środków dla rolnictwa. Cały czas także polscy rolnicy będą mieli niższe kwoty dopłat bezpośrednich niż ich koledzy w innych państwach członkowskich UE. Jednocześnie to budżet, który nie został poprawiony, mimo pewnych oczekiwań PE, a przynajmniej nie w takim kierunku, jakiego byśmy oczekiwali. Odbędzie się dyskusja – ten budżet prawdopodobnie zostanie przyjęty – ocenia profesor.

Umowa dotycząca budżetu 2014-2015 zawiera także środki na pomoc dla ofiar kataklizmów, takich jak powodzie, burze lodowe i trzęsienia ziemi, które miały miejsce w latach 2013-2014. Głosowanie ws. budżetu odbędzie się jutro.

RIRM

 

drukuj