Dwóch sędziów włączonych do składu orzekającego TK

Prezes Trybunału Konstytucyjnego włączył do składu orzekającego dwoje sędziów wybranych w grudniu. Julia Przyłębska i Piotr Pszczółkowski zastąpili sędziów, których kadencje minęły w ubiegłym miesiącu.

Mimo zaprzysiężenia przez prezydenta wciąż orzekać nie może trzech innych sędziów, wybranych przez nowy Sejm. Osoby wybrane przez poprzedni Sejm nie zostały zaprzysiężone przez prezydenta, a uchwały o ich wyborze zostały unieważnione.

We wtorek TK umorzył sprawę dotyczącą sejmowych uchwał. Trybunał stwierdził, że nie będzie się nimi zajmował, bo nie może ich uznać za akty normatywne.

Wynikiem tej decyzji – jak powiedział wczoraj prezes Trybunału Andrzej Rzepliński – jest włączenie do składu orzekającego Julii Przyłębskiej i Piotra Pszczółkowskiego.

Szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beata Kempa powiedziała w „Rozmowach Niedokończonych” na antenie Radia Maryja i TV Trwam, że ta decyzja może być wynikiem autorefleksji Trybunału Konstytucyjnego.

– W uchwałach o charakterze indywidualnym, a takim jest każdoczesny wybór konkretnego sędziego TK, to jest uchwała indywidualna, już raz Trybunał się wypowiedział w tej sprawie, że uchwał co do faktów nie ocenia. Ocenia zgodność ustaw bądź innych aktów prawnych z Konstytucją, ale to są ustawy nie co do faktu tylko co do prawa i to jest taka zasadnicza różnica i tutaj myślę, że taka refleksja czy autorefleksja musiała nastąpić – stwierdziła Beata Kempa.

Szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beata Kempa podkreśliła, że „jedna jaskółka wiosny nie czyni”. Wskazała przy tym na zbliżającą się rozprawę Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy „naprawczej” dla Trybunału Konstytucyjnego. Podkreśliła, że zgodnie z obowiązującą ustawą termin jej rozpatrywania TK powinien wyznaczać według kolejności jej wpływu.

                                                                                                                RIRM

drukuj