fot. twitter.com/ArchKrakowska

Dr inż. Antoni Zięba uhonorowany medalem Pro Ecclesia et Pontifice

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka oraz wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, dr inż. Antoni Zięba, został uhonorowany papieskim odznaczeniem – medalem Pro Ecclesia et Pontifice.  

To wielkie wyróżnienie – medal Pro Ecclesia et Pontifice – papież Franciszek przyznał dr. inż. Antoniemu Ziębie. Do jego wręczenia doszło w Bazylice Mariackiej w Krakowie. Odznaczenia dokonał ks. abp Marek Jędraszewski.

– Właśnie dlatego, że dzięki swojemu ogromnemu zaangażowaniu na rzecz obrony życia staje przed nami jako ktoś, kto rzeczywiście wziął do serca to wezwanie, które anioł skierował do św. Józefa: nie bój się przyjąć dziecka. On walczy o dzieci innych mężów i mężczyzn, o dzieci w innych rodzinach, w imię najbardziej pięknie pojętej solidarności międzyludzkiej – zaznaczył ks. abp Marek Jędraszewski.

Podczas uroczystości swoje słowo skierował także odznaczony dr inż. Antoni Zięba.

– Chcę podziękować nade wszystko Panu Bogu i Najświętszej Maryi Pannie, bo to, co przypadło mi w udziale z przyjaciółmi czynić, to było moje powołanie. I mówię jasno – nie od dziś Pan Bóg powołał inżyniera do wspaniałego dzieła obrony życia każdego człowieka od poczęcia po naturalny kres – podkreślił dr inż. Antoni Zięba.

Podziękowania skierował także do kapłanów – za ich duszpasterską troskę – a także do najbliższych współpracowników, z którymi wspólnie angażuje się w dzieło obrony życia już od prawie 40 lat. Dr inż. Antoni Zięba przypomniał także słowa Ojca Świętego Jana Pawła II odnośnie wartości życia.

– Modlę się o to stale, ażeby rodzina polska dawała życie, żeby była wierna świętemu prawu życia – mówił dr inż. Antoni Zięba.

Papież Franciszek przyznał to szczególne odznaczenie dla dr. inż. Zięby już 17 stycznia 2018 roku. Jednak obchodzona 19 marca uroczystość św. Józefa stała się dobrą okazją do wręczenia tego medalu za obronę życia i rodziny.

TV Trwam News/RIRM

drukuj