fot. Tomasz Strąg

Do środy można składać protesty wyborcze i referendalne

Można składać protesty wyborcze. Czas na ich złożenie mija 25 października, czyli w najbliższą środę. Gotowe wzory pism protestów referendalnych i wyborczych do wypełnienia i wysłania znaleźć można we wtorkowym wydaniu „Naszego Dziennika”.

Każdy wyborca bądź jego pełnomocnik, który ma zarzuty co do przebiegu lub ustalenia wyników wyborów czy też referendum może złożyć protest do Sądu Najwyższego. Musi w nim przedstawić dowody, że doszło do nieprawidłowości. Trzeba to zrobić na piśmie i dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą do siedziby Sądu Najwyższego w Warszawie.

Wniosek musi także spełnić wymogi formalne, tzn. oprócz przedstawienia zarzutów i dowodów trzeba podać swoje dane adresowe i numer PESEL. Należy też wskazać, w której komisji się głosowało. Musimy też doprecyzować czy wnioskujemy o unieważnienia wyborów w całości lub w określonym okręgu bądź też wyboru konkretnego posła lub senatora. Protest musi również zawierać własnoręczny podpis skarżącego lub jego pełnomocnika.

Szczegóły dotyczące wymogów wniosków znaleźć można na stronie internetowej Sądu Najwyższego. [wniosek dot. wyborów] [wniosek dot. referendum]

Wnioski można składać do najbliższej środy, czyli 25 października. Sąd Najwyższy ma 90 dni na ich rozpatrzenie. Do tej pory wpłynęło ponad 100 takich protestów.

TV Trwam News

drukuj