fot. IPN

Do 31 marca można zgłaszać kandydatów na nagrody IPN

IPN w Białymstoku czeka do 31 marca na zgłoszenia kandydatów do honorowej nagrody „Świadek Historii”.  Tegoroczne wyróżnienie zostanie przyznane po raz siódmy. 

IPN nagradza osoby szczególnie zasłużone dla upamiętniania historii narodu Polskiego w poszczególnych regionach kraju. W tym roku po raz pierw­szy także z te­re­nu War­mii i Mazur.

– Celem tej nagrody jest pokazanie osób, które zazwyczaj społecznie wykonują pracę podobną do tej, którą my robimy na mocy ustawy, tzn. działają na polu edukacji, na polu wydawniczym, na polu propagowania najnowszej historii Polski. Są to często osoby, które często nie są w żaden sposób docenione, a poświęcają swój czas. Chcemy te osoby wydobyć, pokazać, w jakiś sposób docenić. Do tej pory nagrodziliśmy ok. 60-ciu osób, a w tym roku innowacyjne jest to, że obejmiemy również tych, którzy działają na terenie województwa warmińsko-mazurskiego – mówi To­masz Da­ni­lec­ki, rzecz­nik bia­ło­stoc­kie­go od­dzia­łu In­sty­tu­tu Pa­mię­ci Narodowej.

Nagroda „Świadek Historii” została ustanowiona w 2009 r. jako regionalny odpowiednik ogólnopolskiej nagrody IPN “Kustosz Pamięci Narodowej”. Jest przyznawana raz w roku polskim oraz zagranicznym stowarzyszeniom, instytucjom, organizacjom społecznym i osobom fizycznym. Może być także przyznana pośmiertnie.

 

RIRM

drukuj