Diagnoza przedmaturalna II klas LO

Dziś wśród uczniów klas drugich LO przeprowadzana jest diagnoza przedmaturalna z języka polskiego. Jej celem jest przybliżenie nowej formuły egzaminu oraz ocena stopnia realizacji podstawy programowej na poziomie podstawowym.

Poseł Sławomir Kłosowski, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży zwraca uwagę, że nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego budzi spore kontrowersje.

– Wydaje mi się, że tego typu próby są podjęciem pewnego starania rządzących o to, żeby ćwiczyć młodzież do właściwego egzaminu maturalnego, ażeby ten egzamin nie wypadł kompromitująco dla rządzących, właśnie ze względu na tą kontrowersyjność podstawy programowej. Mówiąc o tym, że to jest próba wyćwiczenia młodzieży do właściwej matury, mam na myśli to, co się dzieje z nieustannym ćwiczeniem rozwiązywania testów gimnazjalnych i późniejszym wykorzystywaniem tego faktu do chwalenia się, jak to wysoko polska młodzież stoi w rankingach choćby PISA, czyli tej klasyfikacji OECD i wydaje mi się, że do tego się to sprowadza: żeby później wykorzystać fakt przy odpowiednim przygotowaniu, wyćwiczeniu młodzieży do celów politycznych – stwierdza Sławomir Kłosowski.

Tegoroczni uczniowie klas drugich liceów ogólnokształcących wiosną przyszłego roku jako pierwsi będą pisać maturę w nowej formule.

Tymczasem z danych jakie docierają do CKE wynika, że tegoroczna zdawalność egzaminu maturalnego wynosi zaledwie 67 proc. W roku ubiegłym sięgnęła blisko 80 proc.

RIRM

drukuj