fot. PAP/Bartłomiej Zborowski

„Lalka” Bolesława Prusa na maturze z języka polskiego

Wpływ wolnej woli na los człowieka na podstawie „Lalki” Bolesława Prusa i wiersz amerykańskiej poetki. Takie były tematy do wyboru na maturze z języka polskiego na poziomie podstawowym pisanej przez licealistów.

Rozwiązujący test na poziomie podstawowym musieli także m.in. odpowiedzieć na pytania do zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym tekstów.

Andrzej Szymanek, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, mówi, że matura to bardzo ważne wydarzenie dla młodego człowieka.

Tym bardziej, że egzamin maturalny już od nastu lat jest również przepustką na wyższe uczelnie. Kiedyś przed laty było tak, że egzamin maturalny należało zdać, ale potem na wyższe uczelnie zdawało się egzaminy wstępne, czyli był dodatkowy egzamin kwalifikujący potencjalnego kandydata na wyższą uczelnię. Teraz, właściwie takich egzaminów nie ma. Egzamin maturalny jego wynik decyduje o tym, czy się go zdało, a jednocześnie, czy ten egzamin otwiera drogę na wybraną wymarzoną uczelnie, czy też nie – powiedział Andrzej Szymanek.

Tegoroczni absolwenci liceów są pierwszym rocznikiem, który w szkole ponadgimnazjalnej uczył się zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego i zdaje maturę w nowej formule.

NIK poinformował dziś, że po kontroli na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opublikowano „Zasady organizowania i przeprowadzania wglądu do pracy egzaminacyjnej”.

Dzięki nim uczniowie i rodzice w całej Polsce uzyskali jednolite prawa.

RIRM

drukuj