fot. flickr.com

Rusza poprawkowa sesja maturalna

Rozpoczyna się poprawkowa sesja maturalna. Według Centralnej Komisji Egzaminacyjnej chęć powtórnego podejścia do egzaminu zgłosiło 62 tys. abiturientów.

Do poprawki w sierpniu ma prawo absolwent szkoły ponadgimnazjalnej, który nie zdał jednego z obowiązkowych egzaminów maturalnych w pierwszym terminie. Dotyczy to osób, które zdawały egzamin dojrzałości zarówno w nowej, jak i w starej formule.

Najwięcej osób zadeklarowało chęć poprawy pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki – informuje Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

– W przypadku nowej formuły to jest prawie 39 tys. osób (matematyka -red.). W przypadku starej formuły to jest niewiele ponad 11 tys. osób. Drugim najczęściej poprawianym przedmiotem jest język angielski i tutaj jest około 5 tys. osób. Trzeci w kolejności jest język polski, a pozostałymi przedmiotami są języki obce, czyli: francuski, hiszpański, rosyjski, niemiecki i włoski, gdzie przystępują już dużo mniejsze liczby zdających. W przypadku  języka włoskiego to tylko jedna osoba – mówi Marcin Smolik.       

Poprawkowy egzamin pisemny będzie zdawać prawie 59 tys. abiturientów, natomiast blisko 3 tys. chętnych na poprawę egzaminu ustnego będzie miało czas od jutra do piątku.

Wyniki egzaminów mają zostać ogłoszone 12 września.

RIRM

drukuj